Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:108
Z toho za letošní rok:35
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#35563Doposud nedodané zboží. Nedostupný tel, nulová emailová komunikace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
17.09.2019, před 9 měsíci

Olga Zikmundová

Znění stížnosti

Dobrý den,
prosím o odstoupení od smlouvy a o vrácení peněz za objednávku č. 1019002467 ze dne 17.7.2019
Doposud nedodané zboží.
Několikrát jsem se snažila o spojení tel.i meilem.
Nedostupný tel., nulová emailová komunikace.

Hodnota zboží 299 kč + doprava 79 ,-Kč = celkem zaplaceno 378,-Kč. Platba předem provedena dne 17.7. 2019.

Prosím, o pomoc.

Děkuji


Produkt

Objednané a zaplacené zboží : 29745 Zrcadlové flipové peněženkové pouzdro MIRROR pro Xiaomi Mi 9 – stříbrné.


Požadované řešení

Vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2019 07:59, před 9 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2019 21:18, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.