Společnost


Vodafone Czech Republic a.s., dříve UPC Česká republika, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:183
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

67%
33%
Toto skore je založeno na 56 stížnostech.

#35573Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.09.2019, před 8 měsíci

Petra Mervartová

Znění stížnosti

Dobrý den,

se společností UPC Česká republika jsme měli od února 2017 uzavřenou smlouvu na poskytování jejich služeb, konkrétně televize a internetu. Smlouvu jsem uzavřela distančním způsobem přes telefon a měla přejít z původního obyvatele bytu na mě.
Vzhledem k lepší nabídce jsme se rozhodli s UPC smlouvu ukončit, k čemuž došlo 23. 8. 2019. Poté však přišlo vyúčtování na částku 2.700 Kč, ze které není patrné, za co vlastně máme platit. Ve vyúčtování jsou totiž dvě částky, a to 1488 Kč a 1228,97 Kč, přičemž druhá jmenovaná má být za jakýsi nedoplatek. My však všechna předchozí vyúčtování UPC uhradili. Když jsem vyúčtování reklamovala, bylo mi sděleno pouze to, že částka 2.400 Kč má být poplatek za jejich věrnostní období, tedy 200 Kč za každou službu za měsíc, který zbývá do obnovení tohoto věrnostního období. Přitom ve vyúčtování žádná částka na 2.400 Kč není.
Též mi byl poslán nahraný hovor mezi mnou a operátorkou při uzavírání smlouvy, kde mám údajně s tímto poplatkem souhlasit. To však není pravda, neboť operátorka se mě nikdy explicitně nezeptala, zda souhlasím s věrnostním obdobím a též mi vůbec nenabídla možnost toto věrnostní období nevyužít - automaticky hovořila pouze o této možnosti. Cítím se být podvedená, neboť kdybych tušila, že mohu čerpat běžnou cenu bez jejich slevy, kterou nyní stejně musím uhradit, rozhodně bych věrnostní období nevyužila. Domnívám se, že jsem byla uvedena v omyl a jednání UPC naplňuje znaky klamavé praktiky.
Ačkoliv jsem vyúčtování reklamovala, dodnes mi neodpověděli na mé dotazy ohledně jednotlivých částek a odmítají se mnou věc jakkoliv dál řešit, pouze stále opakují, že jsem se vším souhlasila, ačkoliv nahraný rozhovor prokazuje, že nedostáli své povinnosti.


Produkt

UPC Kabelová televize Horizon Go Komplet + K Internetu a Internet


Požadované řešení

Chci UPC zaplatit částku za jejich služby, které jsme ještě částečně využívali v srpnu 2019 a tuto částku chci uvést v opravném vyúčtování. Též žádám, aby UPC upustilo od vymáhání údajného nedoplatku za věrnostní období, tedy jimi avizovaných 2.400 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2019 09:12, před 8 měsíci

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UPC Česká republika, s.r.o. skrývají sankci za ukončení smlouvy. (Již toto ustanovení by mohlo být na hraně zákona, protože § 1799 občanského zákoníku požaduje při sjednávání formulářových smluv (tzv. „ber nebo nech být“), aby při uzavření smlouvy byla slabší strana (v tomto případě spotřebitel) seznámena s doložkou, ve které jsou upravena práva a povinnosti smluvních stran. Ani v doložce ale nesmí být ustanovení, které by slabší strana nemohla rozumně očekávat. Je tedy na zvážení, zda byl význam doložky slabší straně dostatečně vysvětlen. Společnost musí prokázat, že tomu tak bylo. Mimo to také Ústavní soud už jednou rozhodl, že smluvní pokuty uvedené pouze v obchodních podmínkách jsou zakázány.)

Tato sankce se zákazníkovi účtuje v případech, kdy vypoví smlouvu v době, po kterou je poskytována sleva na službu. Pokud zákazník předčasně ukončí smlouvu, musí zpětně vrátit rozdíl mezi plnou cenou služby a cenou po slevě za všechna zúčtovací období od sjednání slevy.

Takto by mohl být obcházen zákon, neboť § 63 zákona o elektronických komunikacích umožňuje společnosti účtovat poplatek za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou ve výši maximálně jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Pokud spotřebitel s poplatkem nesouhlasí, měl by jej reklamovat. Učinil-li tak, ale reklamace byla společností zamítnuta, má možnost obrátit se s námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
2.10.2019 10:49, před 8 měsíci

Dobrý den, Petro.
V hororu ze dne 1. 2. 2017 Vám byla nabídnuta služba ve věrnostní nabídce a byla jste seznámena s podmínkami věrnosti. Tedy s 12 měsíčním věrnostním období a jeho prodlužování a také s poskytnutou slevou a jejím doúčtováním při nedodržení podmínek. S tím jste souhlasila.
Služby byly aktivovány dne 15. 2. 2017 a dne 15. 2. 2018 a 15. 2. 2019 došlo k prodloužení věrnostního období za stejných podmínek na dalších 12 měsíců.
Dne 23. 7. 2019 jsme obdrželi výpověď a smlouva byla ukončena k 22. 8. 2019.
Tím nebylo dodrženo aktuální věrnostní období a došlo k doúčtování poskytované slevy za každý již využitý měsíc v období od 15. 2. 2019 do 22. 8. 2019 ve výši 200 Kč měsíčně u kabelové televize a 200 Kč měsíčně u internetu.
Doúčtováno tak bylo 400 Kč měsíčně za 6 měsíců, tedy celkem 2 400 Kč.

Protože jste byla odpojena k 22. 8. 2019, ale účtováno bylo od 15. 8. 2019, došlo v srpnu ještě k naúčtování celého období od 15. 8. 2019 do 14. 9. 2019 ve výši 1 228,97 Kč.
Odpojení bylo zohledněno na další faktuře v září, zde je odečteno období od 23. 8. 209 do 14. 9. 2019. Ale byl naúčtován doplatek za věrnost. Za běžné období tak bylo účtováno 1 488,17 Kč.
Protože však nebylo uhrazeno předchozí období, tak se zde jako nedoplatek objevila i částka 1 228,97 Kč.
V září je tak celkem účtováno 2 717,14 Kč. To je platba za období od 15. 8. 2019 do 22. 8. 2019 a doúčtovaná věrnost.

Dle vyjádření právního oddělení se s názorem klientky neztotožňujeme. O podmínkách věrnostního období byla v hovoru řádně informována a měla svobodnou možnost na nabídku přistoupit či nepřistoupit. Zároveň jí bylo zasláno na mail potvrzení o obsahu uzavřené změny smlouvy, kde byla nabídka shrnuta a nadto měla klientka právo do 14 dní od změny smlouvy odstoupit, pokud by si své rozhodnutí v telefonním hovoru následně rozmyslela. Rozhodně nemáme povinnost klienty v hovoru informovat o celém obsahu ceníku, ten je k dispozici na webových stránkách. Nadto pokud by zvolila nevěrnostní portfolio, platila by stejně jako nyní, když je doúčtována věrnost.
Vyúčtování je správné a je potřeba uhradit veškeré dlužné částky.

David - UPC


Petra Mervartová

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.10.2019 19:07, před 7 měsíci

Žádný nedoplatek vůči Vaší společnosti nemám, tedy lžete. Mám potvrzení o všech platbách až ke 14.8., tedy nedoplatek mohu mít jen těžko. V dalším směru se s Vámi nemá cenu dále bavit, námitka byla dávno podána.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.10.2019 17:05, před 7 měsíci

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme postupovat prostřednictvím formální reklamace, případně námitky k ČTÚ, což už dle svých slov spotřebitelka učinila. Stížnost tedy nemá smysl dále řešit prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz a bude uzavřena.