Společnost


Home Credit a.s.
finanční služby

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#3560Nepřijaté odstoupení od Úvěrové smlouvy u Home Credit č. 4206227292

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2014, před 6 lety

Tomáš Karban

Znění stížnosti

v souvislosti s odmítnutým odstoupením od Kupní smlouvy u spol. ZEPTER International č. 34319932

Dne 27.6.2012 se mamka (důchodkyně)pod záminkou dárku od VZP dostavila do Centra Zdraví v Poděbradech. Z akce VZP se vyklubala prezentace výrobků Zepter International. Zde na ni byl vyvinut psychologický nátlak zástupci fy Zepter vedoucí k objednání jejich mixéru. Do týdne po jeho obdržení jej vrátila a žádala zneplatnění smluv - neúspěšně do dnešního dne a navíc ji fy dala do registru dlužníků!!!
Maminka z toho měla dlouho zdravotní problémy, že se takto nechala napálit. Posílal jsem v jejím zastoupení urgence na odstoupení od smluv u ZEPTERu International i Home Creditu, bohužel bez výsledku.
v případě zájmu mohu poslat korespondenci s Zepterem i Home Creditem..

Prosím o pomoc.


Produkt

Odstoupení od Kupní smlouvy č. 34319932 a Úvěrové smlouvy u Home Credit č. 4206227292


Požadované řešení

zrušení smluv a vrácení peněz ideálně s omluvným dopisem


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2014 09:53, před 6 lety

Pro oprávněnost odstoupení od kupní smlouvy je rozhodující, zda smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo v provozovně prodávajícího. Smlouva byla uzavřena za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, proto je nutné posoudit možnost odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto právního předpisu. Dle ustanovení § 57 občanského zákoníku lze odstoupit ve 14 denní lhůtě lze pouze od smluv, které byly uzavřeny mimo prostory obvyklé k podnikání. Odstoupení musí být v této lhůtě i doručeno. Jedná se o jednostranný právní úkon, kterým se smlouva ruší od počátku. Vzhledem k faktu, že společnost odstoupení nepřijala, se domníváme, že se akce konala na některé zapsané provozovně, kterých má společnost v rejstříku zapsáno nespočet. V takovém případě by bylo nutné obrátit se na soud, aby rozhodl, zda se jedná například o obcházení zákona.
Jestliže spotřebitel odstoupil od smlouvy o koupi zboží, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena spotřebitelským úvěrem, zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. O této skutečnosti je spotřebitel povinen věřitele informovat. Nelze-li odstoupit od smlouvy hlavní, od smlouvy o spotřebitelském úvěru lze odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Toto odstoupení nemá vliv na zaplacení kupní ceny.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2014 09:22, před 6 lety

Spotřebitel nám ke stížnosti sdělil následující:

Dobrý den, chtěl bych vás informovat, že společnost Home Credit, a.s. se rozhodla odpustit mé matce veškeré zbývající splátky a nebudou po ní již dále nic požadovat. Chtěl bych ocenit tento vstřícný krok o to více, že společnost Home Credit pouze financovala celou transakci a dostala se tak do této situace především díky tzv. šmejdům ze společnosti Zepter, kteří jdou téměř přes "mrtvoly" kvůli zisku a nezáleží jim na starším člověku.
Bravo společnosti Home Credit, a.s. Bravo i vám, lidem z dTestu, kteří se snaží napravit křivdy v životě české společnosti, a jak se zdá alespoň podle našeho příkladu, vaše práce není marná. Velké díky! Karban Tomáš