Společnost


JAREA, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#35663Jájezd na Orlí hnízdo 28.9.2019,neuskutečněné.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
23.09.2019, před rokem

Hedvika Otčenášová

Znění stížnosti

Dnes, 5 dní před odjezdem jsem se zajímala o podrobné informace o zájezdu.Bylo mi sděleno, že žádný není. Slever.cz, kde jsem zájezd koupila je v insolvenci a cestovka HS Tour s.r.o., sdělila, že naše poukazy jsou neplatné.22.3.2019 jsem zaplatila za dvě osoby 1580,-Kč.Dnes jsem se to dozvěděla, tak jsem ještě nic nepodnikla.


Produkt

zájezd na Orlí hnízdo 28.9.2019 z Prahy pro dvě osoby 1580,-Kč


Požadované řešení

Chci vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.9.2019 13:04, před rokem

Z obchodních podmínek (https://www.slever.cz/obchodni-podminky) společnost JAREA, s.r.o. vystupuje jako zprostředkovatel poskytnutí služeb (kdy je pomocí zprostředkovatele smlouva uzavřena přímo s poskytovatelem služby, např. hotelem) nebo jako přímý prodávající. Postup v případě nesplnění závazku se v těchto situacích liší.

Jde-li o zprostředkování, pak se odpovědnost slevového portálu váže zásadně ke správnému vystavení voucheru, případně garanci jeho použitelnosti.

V případě platební neschopnosti slevového portálu je pro spotřebitele příznivější, pokud portál vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Od chvíle, kdy spotřebitel voucher obdrží, může totiž trvat na dodání zboží či poskytnutí přislíbené služby, protože uzavřenou smlouvou je vázán přímo samotný obchodník poskytující službu. Insolvence slevového portálu na takový závazek nemá vliv. Poskytovatel služby (hotel, penzion, cestovní kancelář) si vybral zprostředkovatelský server a to, že zkrachuje, je riziko podnikání - hotel si mohl svobodně zvolit formu, jakou budou oslovovat zákazníky. Pokud zvolil slevový portál, tak přijal rizika s tím spojená. Zprostředkovatelské smlouvy upravují ustanovení § 2445 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

Tím, že si spotřebitel objednal zájezd přes slevový portál došlo k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a poskytovatelem. K platnému uzavření smlouvy došlo již ve chvíli, kdy bylo ubytování/zájezd objednán. Poté vznikla spotřebiteli povinnost zaplatit, což učinil a poskytovateli vznikla povinnost ubytovat zákazníka nebo splnit dohodnuté služby. Spotřebitel může tedy na poskytnutí služeb trvat. V případě kdy slevový portál vystupoval jako zprostředkovatel, doporučujeme kontaktovat poskytovatele a trvat na tom, aby svůj závazek z uzavřené smlouvy splnil, tedy, aby poskytl sjednané služby.

Nepodaří-li se spor s poskytovatelem (v případě kdy slevový portál vystupoval jako zprostředkovatel) vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Hůře jsou na tom ti, s nimiž slevový portál uzavřel kupní smlouvu (nebo smlouvu o poskytnutí služeb) v postavení prodávajícího (poskytovatele). V takovém případě bylo třeba, aby se spotřebitel pohledávky z nesplněného závazku přihlásil svou pohledávku přihláškou do insolvenčního řízení. Dne 18. 7. 2019 bylo rozhodnuto o úpadku společnosti a o prohlášení konkursu na její majetek. Všichni věřitelé společnosti mohli své pohledávky uplatňovat pouze v insolvenčním řízení a to jejich přihlášením. Přihlásit pohledávku bylo bohužel možné pouze do 18. 9. 2019, později přihlášené pohledávky není možné v insolvenčním řízení uspokojit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2019 15:21, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.