Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#35672Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.09.2019, před rokem

Ilona Vyhnalová

Znění stížnosti

21.8.2019 jsem objednala zboží, které jsem i zaplatila. Platbu společnost přijala. Balíček mi zatím nepřišel na mail nereagují a telefon je nedostupný.


Vyhnalova


Produkt

Tričko Sestřička - Velikost : XL


Požadované řešení

vrácení platby nebo zaslání zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2019 12:03, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
11.10.2019 10:26, před rokem

Dobrý den,

spotřebitelka v eamilu požádala o zrušení objednávky a vrácení platby zpět na účet, která bya dnes odeslána. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2019 10:38, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Ilona Vyhnalová

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.10.2019 14:08, před rokem

Dobrý den,

moc děkuji dTestu, platba mi již přišla.

Vyhnalová

Reakce společnosti

Publikováno
23.10.2019 13:08, před rokem

Na základě vyjádření paní spotřebitelky, přeřazuji na dTest. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.10.2019 09:00, před rokem

Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme s dosažením dohody.