Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#35673Oprava vířivky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.09.2019, před 7 měsíci

Ivanka Kalafusová

Znění stížnosti

Dne 29.7 jsme zadali opravu řídící jednotky vířivky,kde se při 27 stupních vypínal ohřev.Zakázkový list SRZ19/028/7/01806.Předběžná cena opravy byla uvedena 2500,- 9.8 byla oprava hotová za cenu 2256,-.21.8 byla oprava reklamována z důvodu opětovného vypínání ohřevu.Zakázkový list SRZ19/028/7/01952.Tato reklamace byla prvotně zamítnuta z důvodu plné funkčnosti.Dodáváme ,že se závada neprojevila při ohřevu zkušební vany,která má jistě menší objem než samotná vířivka.Až po dodání videa závady byla reklamace přijata 2.9.Zakázkový list SRZ19/028/7/02031.Telefonicky nám byla sdělena částka opravy cca 2800,- což navýšilo původní cennu více než 2x.


Produkt

Vířivka PureSpa DeLuxe HWS 800


Požadované řešení

Žádám Mountfield a.s. o řešení reklamace vrácením peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.9.2019 13:52, před 7 měsíci

Placená oprava je smlouvou o dílo, u které její zhotovitel odpovídá za vady po dobu 2 let od převzetí díla, dle § 2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vadné provedení opravy je spotřebitel oprávněn reklamovat a žádat bezplatnou nápravu v zákonné době maximálně 30 dní.

Opatřil-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. To znamená, že na tuto věc se uplatní ustanovení o koupi zboží v obchodě. V takovém případě má spotřebitelka dvouletou lhůtu od zakoupení zboží k uplatnění práva z vadného plnění. Pokud věc nemá vlastnosti, které byly sjednány nebo které se od věci dají očekávat, má spotřebitelka právo na odstranění vady. Není-li to možné, může požadovat dodání nové věci nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Byla-li věc úspěšně reklamována, má spotřebitelka právo domáhat se náhrady nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Mezi takové náklady patří i výdaje za demontáž a montáž věci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel rovněž možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Spotřebitelka tak může učinit sama a nemusí být zastoupena právním zástupcem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.10.2019 10:07, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.