Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#35712Odmítnutí posouzení reklamace obuvi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.09.2019, před 3 lety

Karel Kreml

Znění stížnosti

Dne 7.6.2019 jsem zakoupil ve společnosti, proti které je směřován tento podnět (dále jen "Společnost"), pánskou obuv. Dnes, 24.9.2019, jsem ji šel reklamovat na prodejnu Společnosti na adrese Národní 40/34, 110 00 Praha z důvodu rozlepené podrážky, viz přiložené fotografie.

Vedoucí této prodejny Společnosti, paní I.V., odmítla obuv přijmout do reklamace s tvrzením, že obuv "není očištěna". I kdyby tomu tak skutečně bylo, tak takovou podmínku však neobsahuje jak reklamační řád společnosti, tak ani česká legislativa, což mi na místě potvrdil pracovník poradenské linky časopisu D-test, se kterým jsem celou věc konzultoval. Proto jsem se s tímto odůvodněním nenechal odbýt.

Po paní V. jsem požadoval rozhodnutí o reklamaci či alespoň přijetí obuvi do reklamace, ta se ale s odůvodněním zmíněným výše odmítla s celou věcí zabývat a se mnou se dále bavit. Tím podle pracovníka poradenské linky časopisu D-test s největší pravděpodobností došlo k porušení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Kromě toho jsem se snažil hovořit s někým z vedení společnosti, nicméně mi bylo po telefonu řečeno, že v danou chvíli nikdo kompetentní není dostupný.

Tolik fakticky, kromě toho se paní V. chovala arogantně, na mé otázky odpovídala tak, že "od toho tady není", že "už mi toho řekla dost", dokonce mě oslovovala "hochu", což považuji za vrchol drzosti. Odmítla se mnou komunikovat poté, co jsem se spojil s pracovníkem poradenské linky D-testu s tvrzením, že "nebude s nikým mluvit po telefonu" - nabídl jsem ji možnost řešit to s pracovníkem D-testu přímo.


Produkt

pánská obuv Jack Jones


Požadované řešení

Vrácení peněz, omluva za neadekvátní chování zaměstnankyně a sleva na další nákup


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.9.2019 10:24, před 3 lety

Vzhledem k § 4 občanského zákoníku se předpokládá, že každý jedná s rozumem průměrného člověka a lze to od něj v právním styku očekávat, a vzhledem k dobrým mravům, že kupující by měl obuv k reklamaci zanést v dostatečně čistém a přiměřeném stavu a naopak prodejce by neměl požadovat přemrštěné podmínky k absolutní čistotě obuvi jako nástroj šikanózního chování vůči zákazníkům.

Pokud prodávající odmítá bezdůvodně přijmout zboží k reklamaci, pak porušuje zákon o ochraně spotřebitele a dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Reakce společnosti

Publikováno
25.9.2019 15:31, před 3 lety

Dobrý den,

k podané stížnosti na vysvětlenou uvádíme, že prodávající si je vědom svých zákonných povinností. Zákazník se dožadoval řešení reklamace ihned, vzhledem k tomu, že se jednalo o obuv, kterou měl zákazník v daném okamžiku na nohou, v takovém případě, z hygienického hlediska a v zájmu ochrany zdraví, nebylo možné reklamaci přijmout a ihned o reklamaci rozhodnout. Zákazníkovi bylo vysvětleno, že obuv bude samozřejmě přijata do reklamace po očištění. Zákazník se může dostavit do kterékoli prodejny Humanic k uplatnění reklamace, prodávající rozhodne oprávněnost reklamace i způsob vyřízení.

S pozdravem
HUMANIC CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2019 05:39, před 3 lety

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitele, aby mohl o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.9.2019 10:17, před 3 lety


Karel Kreml

Hezký den,

k argumentu, že "že se jednalo o obuv, kterou měl zákazník v daném okamžiku na nohou, v takovém případě, z hygienického hlediska a v zájmu ochrany zdraví, nebylo možné reklamaci přijmout a ihned o reklamaci rozhodnout".

Skutečně, v obuvi, kterou jsem chtěl reklamovat, jsem přišel. Jednoduše proto, že žádnou jinou nevlastním a žádný zákon ani reklamační řád spotřebiteli, který chce reklamovat obuv, nenařizuje, že musí vlastnit nějakou náhradní, nebo že nemůže reklamovat obuv, ve které do prodejny právě přišel. A pokud ano, prosím o citování konkrétního předpisu, na který se odvoláváte - tím bude celá situace vyřešena. Paní vedoucí prodejny se na místě odkazovala na tři právní předpisy, ale ani jeden nic takového neobsahuje, nebo dokonce vůbec neexistuje, stejně tak to neobsahuje reklamační řád prodejen HUMANIC.

Celé to je podobně absurdní, jako kdybyste odmítli posoudit reklamaci spotřebitele, který chce reklamovat zakoupený vůz, proto, že v něm zrovna přijel do servisu a vy se ho tak z hygienických důvodů nemůžete dotknout.

Zadruhé, jen pro zajímavost a pokud teoreticky přistoupíme na tento absurdní požadavek, prosím o informaci, jakým způsobem by podle vás mělo probíhat takové očištění obuvi od nohy spotřebitele, a co a jakým přípravkem konkrétně je třeba uvnitř boty od nohy očistit. Jsem laik, takže když si sundám boty, uvnitř na první pohled žádné nečistoty nevidím, nicméně rád se nechám poučit.

Rád bych podotkl, že boty jsem po příchodu z nohou zul a nabídl jsem je k posouzení. Zároveň jsem paní vedoucí poradil, že pokud se nechce dotýkat obuvi, kterou předtím měl nějaký zákazník na nohou (což je mimochodem velmi překvapivý fakt v prodejně obuvi!) holýma rukama, je možné využít různých hygienických pomůcek, jako například jednorázové latexové rukavice.

Předem děkuji dTestu za posouzení mých argumentů a společnosti HUMANIC za následné zodpovězení obou dotazů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.9.2019 12:27, před 3 lety

Jestliže obuv nebyla viditelně znečištěna a šlo pouze o to, že ji měl spotřebitel obutou a vyzul ji až při uplatňování reklamace, potom se jeví nepřijetí do reklamace z našeho úhlu pohledu jako nepřiměřené (viz také naše úvodní vyjádření).

Každá reklamovaná obuv už z povahy věci někdy obutá byla a desinfekce vnitřku obuvi obecně není a nemůže být požadavkem pro přijetí zboží do reklamace, jelikož by takový postup byl nepřípustným omezením dle § 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2020 16:42, před 2 lety

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.