Společnost


Zelená elektřina s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#35725Převod k odběrateli bez mého souhlasu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 1 den 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
25.09.2019, před 3 lety

Jana Jakubcová

Znění stížnosti

Dobrý den,
obdržela jsem v červenci dopis od společnosti Zelená elektřina, kde mi děkuje, že jsem si vybrala jejich společnost a zaslala mi smlouvu na plyn a nový splátkový kalendář od 1.8.2019, smlouvu na elektřinu jsem dodnes neobdržela, přesto si společnost strhává z mého účtu od 1.8.2019 zálohy na plyn i elektřinu. Nepodepsala jsem žádnou smlouvu a společnost na mé emaily nereaguje. Společnost Stabil Energy, která mé odběrné místo bez mého souhlasu prodala, nereaguje a neprovedla od 1.8.2019 vyúčtování ani vrácený přeplatek, proto jsem se se stížností na tuto společnost již obrátila na Český energetický úřad.
Prosím Zelenou elektřinu o vysvětlení, ukončení smluv na odběr plynu a elektřinu, zaslání konečného vyúčtování.
Děkuji.
Jana Jakubcová


Produkt

smlouva na plyn a elektřinu


Požadované řešení

Anulování smlouvy a ukončení odběru plynu a elektřiny, konečné vyúčtování a možnost přechodu k jiné společnosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2019 17:09, před 3 lety

Nebyla-li ze strany spotřebitelky projevena vůle se smlouvou vázat, smlouva vůbec nevznikla, neboť se jedná o zdánlivé právní jednání, ke kterému se nepřihlíží. Jednala-li společnost za spotřebitelku bez toho, aby k tomu měla právní důvod, a spotřebitelce tímto jednáním vznikla škoda, může spotřebitelka žádat náhradu této škody.

Co se nového dodavatele plynu týče, spotřebitelka může smlouvu o dodávkách plynu nebo elektřiny vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Nepodaří-li se spor o odstupné vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
27.9.2019 07:52, před 3 lety

Dobrý den,
děkujeme Vám za zaslání stížnosti, situaci jsem poslala k prověření na příslušné oddělení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.10.2019 08:24, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.10.2019 19:58, před 3 lety


Jana Jakubcová

Dobrý den,
do dnešního dne se mi nikdo ze společnosti Zelená Elektřina neozval, problém se mnou nikdo neřešil, budu nucena se podle Vaší rady obrátit na Českou obchodní inspekci.

Reakce společnosti

Publikováno
29.11.2019 15:21, před 3 lety

Dobrý den,

převodem ke společnosti Zelená elektřina s.r.o. se nemění Všeobecné obchodní podmínky a smluvní vztah zůstává beze změny .Paní Jakubcová můžete smlouvu vypovědět dle všeobecných obchodních podmínek.

Paní Jakubcová byl Vám zaslán na Váš e-mail, který máte zde uvedený uvítací dopis + platebním kalendářem.

Po zjištění Vám byl přeplatek již poukázán na Váš účet.

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.11.2019 04:47, před 3 lety


Jana Jakubcová

Dobrý den,
děkuji za informaci,smlouvu vypovím,v srpnu mi končí závazek,přesto nechápu váš neoprávněný převod bez mého souhlasu.
Žádnou smlouvu o převodu odběrnéhoista na plyn a elektřinu jsem neobdržela ani nepodepsala. Váš převod stále považuji za protiprávní a požadují jeho zrušení.
Jana Jakubcová

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2020 16:48, před 2 lety

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.