Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:431
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#35729Zrušení účtu jenjednanoc.cz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.09.2019, před rokem

Josef Vosecký

Znění stížnosti

Dobrý Den, chci se optat na jednu věc a to ohledně zrušení účtu na stránce jenjednanoc.cz.Udělal jsem vše pro zrušení účtu vyplnil papír a poslal na uvedený email (support@dateyard.com),dnes 25.9.2019 mi přišel od nich email viz
Ahoj Hrabe M,

děkujeme za tvou zprávu.

Tvou výpověď jsme přijali a zpracovali. Tím tvé členství vyprší dne 2020-01-16.

Chtěla bych Tě upozornit na to, že výpověď Tě neosvobozuje od smluvních závazků a odpovídajících plateb.

V současné době evidujeme nesplacené pohledávky.
V případě přetrvávajícího neplacení budou pohledávky předány naší inkasní společnosti.

Aby k tomu nedošlo, můžeš vše snadno kompenzovat tvou oblíbenou platební metodou pomocí následujícího odkazu:
https://www.jenjednanoc.cz/loginnow/5372184/fc69d746b5213717367e1c55f7fcd2d3

Veškeré poplatky spojené s platbou hradí plátce.

Jak bylo dohodnuto v našich smluvních podmínkách, tvé členství je vypovězeno, pokud nám svou výpověď zašleš nejpozději 14 dní před datem jeho automatického prodloužení. Pokud své členství nevypovíš během této lhůty, tvé členství se automaticky prodlouží o další zúčtovací období.

Můžeš se samozřejmě kdykoliv znovu přihlásit jako prémiový člen!

Bylo by přece škoda již dále neflirtovat!

Tak se ptám jestli je možné mi zrušit účet až po tak dlouhé době což jsou ještě cca 4 měsíce a nadále platit něco co vůbec už delší dobu nevyužívám??A vůbec nerozumím konci jakože když jim to zaplatím a budu teda ještě něco platit že mi ten účet nezruší nebo jak to mysleli??
Děkuji za odpověd


Požadované řešení

Ukončit a zrušit účet po poslaní o zrušení účtu které jsem poslal 24.9.2019


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2019 13:00, před rokem

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebiteli doporučujeme, aby si ponechal potvrzující doklad o tom, že se společností smlouvu vypověděl.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Společnost sídlí ve Švýcarsku a z toho důvodu není možné se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Pokud by chtěl spotřebitel podat na společnost stížnost, musel by tak učinit u dozorového orgánu ve Švýcarsku.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.10.2019 10:39, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.