Společnost


YOU.CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:21
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#35732Nevracená částka za nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 měsíců 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.09.2019, před 7 měsíci

Silvie Lazarová

Znění stížnosti

24.7.2019 jsem provedla platbu. V polovině září 2019 byla na mou žádost o vrácení peněz odpověď, že pokud do dvou týdnů nebude zboží dodáno, pošlou mi formulář na vrácení částky a to i přes můj nesouhlas, že o zboží už zájem nemám. Po opětovné písemné žádosti o vrácení mých peněz ze dne 23.9.2019, zatím bez odezvy. Velice lituji, že jsem si tento podvodný internetový obchod FashionFashion.cz, skrývající společnost YOU.CZ.s.r.o. neprověřila. Rozhodně nadále budu informovat potencionální kupující o jednání této společnosti v čele s panem Petrem.


Produkt

Číslo objednávky :41816008, Tričko s potiskem, barva bílá, vel: M


Požadované řešení

Okamžité vrácení peněz zpět na můj účet. Podklady mají. Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2019 09:03, před 6 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Reakce společnosti

Publikováno
2.10.2019 21:10, před 6 měsíci

Dobrý den, paní Lazarová,

Děkujeme za zprávu. Váš nárok uznáváme v plném rozsahu a peníze za objednávku jsme Vám vrátili zpět na účet.
V příloze posíláme potvrzení z banky.

Přejeme hezký den.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2019 10:39, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Silvie Lazarová

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.11.2019 12:53, před 5 měsíci

Dobrý den, peníze mi byly vráceny. S.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2020 16:17, před měsícem

Z důvodu smírného vyřešení sporu stížnost tímto uzavíráme.