Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#35750Nezaplacení úroků na smlouvu dluhopisu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
26.09.2019, před rokem

Milan Steinbach

Znění stížnosti

Smlouva uzavřená dne 10.04.2017. Na urgence nikdo nedpovídá , peníze na účet do dnešního dne nedošly. Děkuji za kladné vyřízení a zjednání nápravy i do budoucna. Díky. Steinbach


Produkt

Dluhopis na 100.000Kč - přišel z Direkto Palackého nám. 86 Strakonice po 13.04.2017


Požadované řešení

Řádné placení úroků včas dle smlouv bez vymáhání


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.10.2019 05:24, před 12 měsíci

Podle informací, které byly dříve publikovány na webových stránkách společnosti (http://www.direkto2017.cz/emisni_podminky/), jsou dluhopisy splatné ke dni 22.02.2022, přičemž výnosy jsou vypláceny dvakrát ročně po 6-ti kalendářních měsících (data splatnosti úroků jsou následující 22.08.2017, 22.02.2018, 22.08.2018, 22.02.2019, 22.08.2019, 24.02. 2020, 24.08.2020, 22.02.2021, 23.08.2021 a 22.02.2022).

Pokud se společnost ocitla v prodlení s vyplacením výnosů o více než 7 dní, byla povinna svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Pokud společnost výnosy nevyplatila ani ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne splatnosti, může schůze vlastníků dluhopisů rozhodnout o povinnosti společnosti splatit předčasně všechny dluhopisy. Společnost je v takovém případě povinna splatit jmenovitou hodnotu všechny nesplacených dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z dluhopisů. Tyto částky se stávají splatnými nejpozději 120. den od přijetí rozhodnutí. Společnost je dále povinna bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí tuto skutečnost oznámit vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku XI. emisních podmínek společnosti.

Je-li společnost v prodlení s výplatou výnosů, je vhodné ji vyzvat k plnění prostřednictvím předžalobní výzvy. Nedojde-li ze strany společnosti k nápravě, bude vhodné vyhledat služeb advokáta a svého práva se případně domáhat soudní cestou. Před nákupem jakéhokoli dluhopisu doporučujeme spotřebitelům, aby postupovali v souladu s doporučením České národní banky publikovaném na webových stránkách http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_spotrebitele.html.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2019 11:16, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.