Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:217
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#35841Omezený ultra all inclusive Duja hotel Turecko

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
01.10.2019, před 4 lety

Kateřina Kozáková

Znění stížnosti

V průběhu pobytu nám bylo oznámeno, že v den našeho odjezdu uzaviraji hotel. Služby jsme měli čerpat do úterý 2.rijna do 17 hod. Od poloviny pobytu začalo postupně vše docházet (pivo, alko i nealko). Od neděle velmi omezené snídaně, obědy i večeře (vafle, zmrzlina už nabyli vubec). Jídlo z předešlého dne apod, žádný večerní program. V úterý ráno u bazénu žádná lehátka ani slunečníky. Poslední jídlo oběd i když nám od delegatky bylo slíbeno, ze bude otevřené občerstvení i odpoledne. Doslova jsme dopijeli zbytky. Animační programy se nekonaly celý pobyt.


Produkt

Ultra all inclusive


Požadované řešení

Požadujeme slevu 2000 na osobu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.10.2019 10:41, před 4 lety

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel se může tedy také obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2019 16:42, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.