Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:496
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#35908Zbytečné platby, přeplácení

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 hodiny 20 minut

Detail stížnosti

Publikováno
04.10.2019, před 8 měsíci

Martin Vašek

Znění stížnosti

Již několik let platím za svou mladickou nerozvážnost,kdy jsem si vzal několik mobilních telefonů na splátky,k tomu byli samozřejmě i tel čísla.Za posledních cca 4 roky jsem na účtech zaplatil přes 500 tisíc korun. Nedávno jsem chtěl vypovědět všechny smlouvy,a bylo mi řečeno ,že z mých 11 smluv,lze vypovědět jen 7,protože pán na pobočce ve Zlíně,Rašínova ul. už na mě nemá čas(bylo asi 14:40hod) a mám si přijít jiný den,no a odešel na přestávku.Díky jeho jednání se mi několik smluv prodloužilo o další roky aniž bych chtěl,takže zase platím měsíčně přes deset tisíc,ikdyž jsou tel. čísla nepoužívaná.


Produkt

paušální služby


Požadované řešení

Vypovězení všech dosavadních tel.čísel a ukončení smluv ze strany společnosti T- Mobile a.s.,bez nároku na jakýkoliv doplatek za služby nebo přístroje od strany stěžovatele.
Taky si promluvit s personálem na ul. Rašínova,Zlín o slušném chování k zákazníkům.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.10.2019 08:18, před 8 měsíci

Dle § 430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jedná při výkonu svého povolání zaměstnanec za zaměstnavatele. Jednání pracovníka pobočky je tedy pro společnost závazné vůči zákazníkům. Jestliže pochybením zaměstnance vznikla nějaká škoda, je tedy k její náhradě povinna společnost. Dle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).

Spotřebitel má právo smlouvu vypovědět, v takovém případě však v souladu s § 63 odst. 1 písm. p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, má poskytovatel služby právo požadovat úhradu až jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, avšak za předpokladu, že byla smlouva uzavřena na dobu určitou. Výpověď se dále bude řídit uzavřenou smlouvou, kde musí být mimo jiné uvedena také výpovědní doba. Délka výpovědní doby by měla být upravena ve všeobecných obchodních podmínkách, se kterými spotřebitel při uzavírání smlouvy vyslovil souhlas.

Jednostranné předčasné ukončení smlouvy (výpověď) musí umožňovat poskytovatel elektronických služeb v obchodních podmínkách (dále jen "VOP"). Případně je možné se domluvit na ukončení smlouvy dohodou, tedy souhlasný dvoustranný projev vůle, podmínky tohoto ukončení budou stanoveny v dohodě samotné. Doporučujeme se tedy podívat do VOP podnikatele a podle nich postupovat, případně se domluvit na jiném způsobu řešení nastalé situace.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností.

Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve správním řízení u Českého telekomunikačního úřadu, popřípadě v soudním občanskoprávním řízení nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz. V případě potřeby další právní konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.