Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#35964Strhávání Peněz 3x 600!

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 hodin 53 minut

Detail stížnosti

Publikováno
07.10.2019, před 4 měsíci

Milan Silný

Znění stížnosti

Přibližně 3 měsíce zpátky. Jsem zjistil že mi společnost vzala 600,-.
Řešil jsem to s mojí Bankou která mi řekla že se jedná o Seznamku.
Veškeré seznamky na kterých jsem měl založen účet, jsem smazal.
A i přes to dnešním dnem 07.10.2019 se odečetlo další 600,-.


Produkt

Jedná se o Seznamku. Nemám od ní žádné Maily. Žádné Informace.


Požadované řešení

Byl bych rád kdyby se tato poslední Platba vrátila a již jsem nikdy nebyl počítán do této transakce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2019 11:24, před 4 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
7.10.2019 11:36, před 4 měsíci

Dobrý den, pane Silný,

můžete nám prosím napsat email, pomocí něhož jste se registroval, a poslední 4 čísla karty, přes kterou byla platba provedena? Tak snadno najdeme platbu a můžeme věc vyřešit.

S pozdravem
Ventuco


Milan Silný

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.10.2019 11:39, před 4 měsíci

panmilcastream@gmail.com
1957

Reakce společnosti

Publikováno
7.10.2019 14:43, před 4 měsíci

Dobrý den,

vracíme Vám poslední platbu. Pokud by do týdne nedorazila, dejte nám prosím vědět na info@happysupport.net
S pozdravem
Ventuco


Milan Silný

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.10.2019 09:48, před 4 měsíci

Hodnocení: