Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:77
Z toho za letošní rok:40
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#36002Zaplacené nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.10.2019, před 12 měsíci

Valerie Dudíková

Znění stížnosti

dne 1.8. 2019 jsem si objednala u této firm zboží 404 Tričko Supersestra - Velikost : XS celkem za 800 kč zaplaceno dne 7.8.
26.8. jsem psala email kdy mi zboží přivezou, měl to být narozeninový dárek.
11.9. jsem odstoupila od kupní smlouvy protože nikdo nereaguje na telefony ani na emaily do dnes nemám žádnou odpověď nikdo se mnou nekomunikuje.


Produkt

404 Tričko Supersestra - Velikost : XS 380 Kč, 358 Tričko 100% Sestra - Velikost : XL 330 Kč


Požadované řešení

Prosím o navrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2019 11:29, před 12 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
11.10.2019 10:23, před 12 měsíci

Dobrý den,

platba byla dnes kupující vrácena v plné výši. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2019 10:25, před 12 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Valerie Dudíková

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.10.2019 18:18, před 12 měsíci

dobrý den,
peníze mi již došly na účet,
chtěla bych poděkovat za spolupráci od stránky vasestiznosti.cz
Dudíková

Reakce společnosti

Publikováno
18.10.2019 14:44, před 12 měsíci

Na základě potvrzení přijaté platby paní spotřebitelky, přeřazuji stížnost na dTest. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.10.2019 17:28, před 11 měsíci

Děkujeme za informace a přeřazení stížnosti. Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme.