Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2359
Z toho za letošní rok:41
Stále v řešení:192
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 481 stížnostech.

#36017Nemožné zrušenie členstva

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.10.2019, před 4 měsíci

Lucia Bunčeková

Znění stížnosti

Dnes mi prišiel výhražný e-mail o uhradení poplatku za prémiový účet (o ktorom som ani nevedela). Keď som sa dopracovala k mailu zákazníckeho servisu, odpovedali mi, že môj mail budú riešiť do 3 pracovných dní. Potom som našla číslo na fax, kam mám odoslať žiadosť o zrušenie prémiového čísla. No a keď som sa pokúsila tento fax odoslať, vyhodilo mi informáciu, že číslo je neplatné.
Ako mám teda zrušiť prémiové členstvo? Žiadam o zrušenie prémiového členstva a následné úplné zrušenie účtu na stránke be2.
Ďakujem.


Produkt

be2


Požadované řešení

Zrušenie prémiového účtu a následné úplné zrušenie členstva na be2


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2019 11:15, před 4 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelkou a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitelku o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitelku o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitelku řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitelku o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohla by spotřebitelka namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitelka využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebitelce brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitelku na jejích právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebitelce doporučujeme, aby si uchovala všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončila.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitelka rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2019 11:46, před 4 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2019 10:05, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Lucia Bunčeková

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.11.2019 14:59, před 3 měsíci

Došiel mi e-mail od spoločnosti, že mi zrušili prémiové členstvo, obratom som dala zrušiť účet celkovo. Tak snáď je už všetko v poriadku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2020 05:57, před 21 dny

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.