Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2596
Z toho za letošní rok:281
Stále v řešení:146
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 492 stížnostech.

#36037Neukončení premium členství, strhnutí poplatku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.10.2019, před 8 měsíci

Barbara Čadová

Znění stížnosti

Dobrý den,
jako mnoho jiných jsem naletěla na neseriózní jednání této společnosti, kdy došlo k neoprávněnému stržení financí z mého účtu (automatické prodloužení VIP)a to 1. 10. 2019. Na moji žádost o navrácení peněz a okamžité zrušení účtu a vymazání mého profilu přišla po několika dnech zmatená odpověď v podivné češtině. Kde firma komunikuje o záležitosti dluhu, ale již neuvádí strhnutou částku z účtu. Můj mail, poslaný na uvedené adresy na stránkách společnosti se vracel nedoručený a doručený byl až mail, který jsem poslala na adresu, kterou jsem našla na těchto stránkách.


Požadované řešení

Zrušení členství na těchto neseriozních stránkách, zrušení VIP, či premiového účtu a vymazání všech údajů o mé osobě z těchto stránek. Navrácení strhnuté částky z mého účtu za služby, které jsem nevyužívala.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2019 09:19, před 8 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelkou a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitelku o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitelku o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitelku řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitelku o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohla by spotřebitelka namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitelka využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebitelce brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitelku na jejích právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebitelce doporučujeme, aby si uchovala všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončila.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitelka rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2019 11:46, před 8 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2019 10:02, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2019 11:16, před 6 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.