Společnost


Elimat investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:37
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#36046Nevrácení peněz (Platan Clinique)

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.10.2019, před 8 měsíci

Pavla Maňáková

Znění stížnosti

Dobrý den,
ráda bych podala podnět k šetření - bezdůvodné obohacení společnosti Elimat Investment, s.r.o., která je vlastníkem a provozovatelem kosmetické kliniky Platan Clinique.
Dne 14.2.2018 jsem zaplatila za kosmetickou proceduru převodem z účtu částku 7.920,-Kč. Služba měla být poskytnuty na klinice v Olomouci. Opakovaně jsem se pokoušela objednat na termín ošetření, ale klinika v Olomouci byla ( a vlastně nadále je ) v rekonstrukci. Byla dokonce prodlužovaná platnost voucheru. Požádala jsem tedy o navrácení financí za uvedené poukazy ( pokud nemohu čerpat služby z důvodů na straně kliniky ). Dne 28. 3. 2019 mi bylo přislíbeno vrácení finanční částky do 30- ti pracovních dní. Od tohoto dne opakovaně, bezvýsledně žádám o navrácení peněz a dostává se mi "ujišťování, omluv a výmluv" bohužel bez kýženého efektu.
Děkuji
Pavla Maňáková


Produkt

Poukaz č. 0324081982 Thermage CPT


Požadované řešení

Splnění slibu o navrácení peněz obratem na můj účet ( tento byl společnosti sdělen) !


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2019 09:21, před 8 měsíci

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2019 20:38, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.