Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:417
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36056Žhavérande=neustálé strhávání penez výhružné dopisy a upomínky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.10.2019, před 8 měsíci

stanislav kozák

Znění stížnosti

Pred rokem jsem si na zkoušku zkusil tuto službu.Pak jsem odjel do lázní a mel vážný uraz.I když jsem tuto službu nevyužíval prodloužili mi sami clenství a za mé neprítomnosti mi ptrhávaly dál peníze z učtu.Jsem imobilní invalida s částečnou nahybností pravé ruky.Jako takový jsem nechal zrušit plat.kartu.Není mi nanic když sám nenakupuji.V tom mi začaly chodit upomínky i víhružný dopis )nevím kde vzali moji adresu).pokusil jsem se odpovedet na jeden jejich mail ale bez výsledku.Poradte co delat at mi nezneprijemnují život když mám i tak dost starostí sám ze sebou.Za pár dní odjíždím na delší dobu na rehabilitace a za mé neprítomnosti mi domu budou chodit upomínky a výhružky soudem. STANDA


Produkt

Žhavérande


Požadované řešení

PORADIT JAK POSTUPVAT ABY MI NECHODILI NEUSTÁLE UPOMÍNKY A VAROVAT OSTATNÍ PRED TOUTO SLUŽBOU


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2019 14:11, před 8 měsíci

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat, neboť smlouva nemohla být bez jasného a informovaného souhlasu spotřebitele automaticky prodloužena.

Smlouvu je nutné řádně ukončit, a to výpovědí. Tím se zabrání dalšímu automatickému prodloužení smlouvy. Obchodní podmínky společnosti totiž umožňují automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, a to pokud nebyla výpověď podána ve lhůtě nejméně 14 dnů před uplynutím doby členství.

Pokud by se společnost odvolávala na to, že nebyla výpověď podána faxem (jak předpokládají jejich obchodní podmínky), může spotřebitel argumentovat tím, že se jedná o nepřiměřené ujednání dle § 1815 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a proto se k němu nepřihlíží. Výpověď doporučujeme zaslat na e-mail adresu poskytovatele: support@datehelpdesk.com

Společnost sídlí ve Švýcarsku a z toho důvodu není možné se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Pokud by chtěl spotřebitel podat na společnost stížnost, musel by tak učinit u dozorového orgánu ve Švýcarsku.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2019 20:24, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.