Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:399
Z toho za letošní rok:25
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

47%
53%
Toto skore je založeno na 161 stížnostech.

#36107Neuznaná reklamace - zrušení objednávky pasivního střežení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2019, před 9 měsíci

Lukáš Vach

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 26.8.2019, jsem si prostřednictvím pobočky AAA Auto na pobočce Tábor pořídil osobní automobil + nějaké doplňkové služby. Služba,která je prědmětem reklamace "Passivní střežení s monitoringem v EU od společnosti Globalsec" v hodnotě 25000,- (financováno leasingovou společností). Po pár dnech jsem si celou věc rozmyslel a dne 9.9.2019 odeslal storno objednávky na mail Globalsec. Zde mi bylo sděleno, že mám reklamaci uplaťnovat u společnosti AAA Auto, a že zmiňovaná smlouva s Globalsec se podepisuje až po instalaci do vozidla. Zatím jsem nebyl vyzván k instalaci a přebrání produktu (tudíž ani není fyzicky naskladněn. Dne 19.9. jsem reklamoval u prodejce a bylo zamítnuto cituji "Předmětem reklamace není skutečnost, za níž prodávájí odpovídá, a proto prodávájící reklamaci zamíta". Kdo tedy zodpovídá za produkt, který Vám byl proplacen leasingovou společností. V současné době už jsem vlastníkem automobilu, já nemám peníze ani produkt (o který nestojím) a ani společnost Globalsec, se kterou se podepisuje smlouva až po instalaci.


Produkt

Lokátor Exclusive se službou GS PassiveWeb EU v hodnotě 25000,- na dobu 36 měsíců, termín instalace měl být upřesněn na základě telefonické domluvy (do několika dnů jsem podal storno objednávky), č.fa. : FVAA1981/190649 odběratel 9001463185


Požadované řešení

Žádám schválení mé reklamace a vracení peněz v plném rozsahu a to 25000,-.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2019 11:42, před 9 měsíci

O reklamaci hovoříme v situaci, kdy je zboží (nebo služba) stiženo vadou a spotřebitel uplatňuje práva z vadného plnění. Z popisu situace neplyne, že by Lokátor Exclusive se službou GS PassiveWeb EU trpěly právní vadou, kterou by bylo třeba reklamovat, ale že spotřebitel má spíše zájem o odstoupení od smlouvy (storno objednávky).

K uzavření smlouvy dochází ve chvíli, kdy spotřebitel přijme nabídku prodávajícího. Pokud tedy prodávající, v daném případě spol. AAA Auto nabídla jako doplňkovou službu Passivní střežení s monitoringem EU při uzavírání smlouvy 26. 8. 2019 a spotřebitel tuto nabídku akceptoval, došlo k uzavření smlouvy.

Odstoupení od smlouvy (nebo od její části) je v zásadě možné ve dvou situacích a to: buď proto, že jej umožňuje zákon nebo smlouva. Známé odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je možné pouze u smlouvy, která byla uzavřena na dálku, či mimo obvyklé obchodní prostory prodejce. Zákonná varianta na toto situaci tedy nespadá.

Druhou možností je odstoupení od smlouvy na základě smluvního ujednání, které smluvní straně odstoupení umožňuje. Zde je třeba prostudovat smlouvu a obchodní podmínky a zjistit, zda má spotřebitel na odstoupení nárok.

Pokud možnost odstoupení ujednána nebyla, je možné odstoupit také, pokud se na tom smluvní strany dohodnou po uzavření smlouvy. Zde je však třeba, aby s odstoupením souhlasily obě smluvní strany. Pokud však spotřebitel ani spol. Globalsec jako koncový dodavatel služby nemají na trvání smlouvy zájem, není důvod aby zprostředkovatel, spol. AAA Auto, na trvání smlouvy lpěl. Je však na místě vypořádat náklady, které v souvislosti s uzavřením smlouvy vznikly.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
12.11.2019 12:18, před 8 měsíci

Vážený pane Vachu,
mám informaci, že Vaše záležitost by měla být vyřešena. Předpokládám, že kolegové se s Vámi ohledně řešení Vaší věci již spojili. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Lukáš Vach

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.11.2019 14:39, před 8 měsíci

Dobrý den,

mohu se zeptat, která pověřená osoba by mě měla kontaktovat? Zatím se tak nestalo.
Jestli teda máte nějakou informaci, která mi měla být sdělena a ani nevím kým, budu rád, když se podělíte zde.

Zatím to stále beru jako nevyřešené.

S pozdravem
Vach

Reakce společnosti

Publikováno
2.12.2019 13:06, před 7 měsíci

Vážený pane Vachu,
opakovaně jsem prověřila Vaši záležitost s kolegy z pobočky. Věřím, že nyní je již skutečně vše vyřešeno k oboistranné spokojenosti.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Lukáš Vach

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.12.2019 10:04, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Díky záležitost uzavřena dohodou.

s pozdravem Vach