Společnost


Geis CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:207
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36109Zavádějící marketingová komunikace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2019, před 8 měsíci

Katerina Varbanchovska

Znění stížnosti

Chtěla bych vás upozornit o nekalých obchodních praktikách a zavádějící komunikaci skupiny Geis, pokud jde o jejich vnitrostátní kurýrní služby.
Společnost slibuje doručení v následující pracovní den, jak je uvedeno na jejich webových stránkách. “We deliver each shipment
next business day in the whole of the Czech Republic.”

Stejné informace dále používají zákazníci, kteří je používají pro své služby (v tomto případě Abax.cz) a slibují doručení a vyzvednutí v následující pracovní den.
Obdržela jsem oznámení, že muj balik byl vyzvednuta 3. října. 9. října nejen dosud nebyl dodán (poté, co jsem na něj strávila 4. října a 8. října), ale nakonec jsem byla tlačena, abych si to vyzvedla z dodacího depo.
Nic z výše uvedeného nebylo společností dosud kompenzováno.
V tomto ohledu bych ráda porozuměla tomu, jak jsou v praxi vidět marketingové sliby a tvrzení viditelně uvedená na jejich webových stránkách.
Všechny tyto tvrzení jako takové představují nekalý postup a klamavou reklamu.
Chtěla bych vás požádat o váš příspěvek k výše uvedenému a další radu, která organizace by byla odpovědná za postup v podrobnější analýze a výzkumu toho, co společnost tvrdí ve srovnání se skutečnou praxí, aby byla přijata vhodná opatření, která přestanou uvádět spotřebitele v omyl a budou kompenzovat ztráty.


Produkt

kuryr


Požadované řešení

Kompletní změna veškerých marketingových komunikací na webových stránkách prohlašujících špatné a nepravdivé věci.
Kompenzace 2 500 kc za zpožděné doručení a také za čas a zdroje pro mé vlastní vyzvednutí balik z dodacího depo.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2019 16:04, před 8 měsíci

Pokud nebyla služba poskytnuta nebo nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitel žádat řádné poskytnutí služby, přiměřenou slevu, případně může od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany podnikatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, věděl-li by o porušení smlouvy).

Pokud však smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. Prodávající je v takovém případě také oprávněn uplatnit reklamaci u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.11.2019 21:58, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.