Společnost


Ticketlive PRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#36174Vrácení peněz za vstupenky Anna a Elsa

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 29 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.10.2019, před rokem

Jitka Skřivánková

Znění stížnosti

Dobrý večer. Už dva roky čekáme na vrácení peněz. Natočila jsem i rozhovor do černých ovcí. Pan Jančich slíbil, že do konce září peníze vrátí. Některým peníze pridli a nam stále ne! Mame 7 lístků a chci vědět kdy mi peníze vrátíte! Skřivánková


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2019 09:55, před rokem

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Případnou žalobu musí spotřebitelka podat na pořadatele akce, portál, který prodej zprostředkuje, odpovídá pouze za vydání platné vstupenky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
17.10.2019 11:33, před rokem

Dobrý den,

v našich Všeobecných obchodních podmínkách se můžete dočíst, že naše společnost pouze zprostředkovává vydání vstupenek. Nastalá situace nás samozřejmě velmi mrzí, avšak na vyplácení se neustále pracuje a stále dochází k vyplácení dalších klientů.

Pořadatel bohužel však prostředky k vyplácení poskytuje v ne zrovna velkých částkách a proto vše nejde tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Doufáme však, že se veškeré pohledávky vyplatí již brzy.

Děkujeme, tým Ticketlive

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.11.2019 09:37, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2019 13:30, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.