Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2370
Z toho za letošní rok:148
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#36185Mystifikace ohledně doručení zásilky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

19 hodin 38 minut

Detail stížnosti

Publikováno
17.10.2019, před 9 měsíci

František Kantor

Znění stížnosti

Dne 16.10. jsem obdržel od ČP sms s uvedením, že převzali mnou objednanou zásilku DR 3611419035U na doručení do bytu a ozvou se znova v den doručení. Ve čtvrtek 17.10. jsem obdržel těsně před 13. hodinou od ČP další sms, že dnes, tj. 17.10. mi bude mezi 8.00 a 14.00 hodinou doručena výše uvedená zásilka. Vzhledem k tomu, že jsem byl skoro celé dopoledne doma a nikdo se mi na mobil neozval, podávám tímto stížnost na nespolehlivost České pošty /není to poprvé, co mám takovouto špatnou zkušenost se zasíláním zásilek přes stále se zdražující služby České pošty).Odesílatelem zásilky byla firma Atlas for men, od níž nakupuji již několik let a jsem s ní velmi spokojen. Pokud firma zasílala objednávky přes jinou dopravní firmu, bylo vše v pořádku, zásilky došly vždy v určený čas a datum k nám do bytu. Z neznmého důvodu přešel odesílatel na dopravní společnost České pošty a už jsou problémy.Takže si budu muset pro zásilku dojít na příslušnou poštu sám, a to ani nemám ve schránce upozornění od doručujícího, že zásilku mám na poště.


Produkt

zásilka DR 3611419035U - odesílatel firma Atlas for men


Požadované řešení

Omluva od dopravní společnosti České pošty a její zajištění, aby se již tyto problémy nestávaly.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2019 10:14, před 9 měsíci

Podnik je povinen se o doručení prokazatelně pokusit a následně o uložení zásilky informovat. Pokud tak neučiní, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud provozovatel poštovních služeb nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Toto rozhodnutí je podpořeno faktem, že Česká pošta shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman