Společnost


INTERNET PORTAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#36206Zrušení učtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 hodin 40 minut

Detail stížnosti

Publikováno
18.10.2019, před 3 lety

Jan Kratochvíla

Znění stížnosti

Dobrý den, na vašich stránkách jsem nenašel kontaktní emailovou adresu.
Proto prosím touto cesto o zrušení mého VIP členství na stránkách flirtkontakt.cz, kde jsem registrován.


Požadované řešení

Zrušení mého VIP a následné smazání učtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2019 08:00, před 3 lety

V obchodních podmínkách společnosti Internet portal s.r.o. je stanoveno v bodě 14. ohledně ukončení smluvního vztahu, že uživatel, který využívá předplatného služeb portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem, a to písemnou výpovědí adresovanou na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Před odesláním je třeba oznámit ukončení na podpoře portálu. V takovém případě provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude shora uvedené ukončení účtu nebo předplatného doručeno, ukončí předplatné nebo smaže účet uživatele a ukončí také jeho předplatné.

Pokud byla uživatelem služeb vypovězena smlouva výše uvedeným způsobem prokazatelně na adresu sídla podnikatele, není oprávněn poskytovatel služby účtovat nadále platby za služby.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
18.10.2019 13:57, před 3 lety

Dobrý den.

Emailovou adresu máme zřetelně uvedenou v našich obchodních podmínkách v článku 13 bod číslo1.
Uživatel nám už zaslal odstoupení od smlouvy na náš email. Na základě jeho požadavky mu bylo předplatné zrušeno a profil vymazán.
Tímto považujeme stížnost za bezpředmětnou.

Flirtkontakt.cz

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.10.2019 17:20, před 3 lety


Jan Kratochvíla

Hodnocení:

Komentář: Díky za rychlé vyřešení