Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:146
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 494 stížnostech.

#36214PROBLÉM S VÝPOVĚDÍ A KOMUNIKACÍ

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 16 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.10.2019, před 7 měsíci

Blanka Pecková

Znění stížnosti

Dobrý den,jako jiní jsem naletěla společnosti be2.
Zaregistrovala jsem se 7.1.2019,Premium členství jsem koupila 11.1.2019.
Se službou jsem nebyla spokojená,avizované výhody ani po dvou dnech nebyly takové,jaké mi VIP členství slibovalo.Po podrobném prozkoumání smlouvy jsem zjistila,že členství se automaticky prodlužuje,což jsem do té doby netušila.Kdybych to věděla,nikdy bych neposílala první splátku a účet bych okamžitě zrušila.
16.1. jsem se opakovaně snažila přes mail zakaznickyservis@be2.cz
vypovědět smlouvu,což se mi nepodařilo,stále mi přicházela automatická odpověď,tak jsem využila druhou možnost a to písemnou výpověď.Psaná i odeslaná byla 17.1.2019,na adresu :Zákaznický servis be2 s.a.r.l.,Route d´Arlon 291 ,Luxenburg,L-1150.
Posílala jsem dopis doporučeně,platila jsem 98Kč,bohužel jsem teď (po necelém roce) stvrzenku zatím nenašla.
Díky tomu,že po registraci mi začala na mail přicházet nevyžádané pošta ve velkém množství 10-20 mailů denně,přestala jsem tento mail využívat.Také v této situaci sehrála svou roli péče o umírajícího tatínka a já neměla čas kontrolovat takové množství mailů.K tomu jsem se dostala až teď.
Našla jsem mail z 19.3. Naléhavou poslední platební upomínku s tím,že pokud nezaplatím bude můj případ předán externí společnosti pro vymáhání pohledávek.
Opět jsem psala maily,16.10. i včera 17.10. na které reaguje opět pouze automat.
Proto Vás prosím o pomoc.


Požadované řešení

Komunikace s firmou be2 s.a.r.l.
Vysvětlení neuznání výpovědi zaslané poštou.
Nezrušení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2019 11:27, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Reakce společnosti

Publikováno
18.10.2019 13:30, před 7 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Blanka Pecková

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.10.2019 13:56, před 7 měsíci

Dobrý den,mail na adresu michal.hlavacek@be2.com odeslán,čekám na odpověď.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.11.2019 12:42, před 6 měsíci

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2020 23:41, před 5 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.