Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#36251Strhávání plateb bez mého vedomi

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2019, před rokem

Michal Řezníček

Znění stížnosti

Dobrý den zjistil jsem že mi strhavate platby z karty bez mého potvrzení...můžete mi vrátit poslední platbu 450 Kč a zrušit platby a všechno...seznamky jsem měl cca 3 roky zpět a nic z toho již nevyužívám....email k řešení: (viz referenční údaje)


Produkt

?


Požadované řešení

Zrušit mou registraci a všechny platby bez mého vedomi


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2019 12:26, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
22.10.2019 12:43, před rokem

Dobrý den,
věc již považujeme za vyřízenou - s uživatelem jsme vše již řešili.
Ventuco s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2019 07:21, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitele, aby mohl o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Michal Řezníček

Uzavření stížnosti

Publikováno
30.10.2019 10:47, před rokem

Hodnocení: