Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#36251Strhávání plateb bez mého vedomi

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2019, před 9 měsíci

Michal Řezníček

Znění stížnosti

Dobrý den zjistil jsem že mi strhavate platby z karty bez mého potvrzení...můžete mi vrátit poslední platbu 450 Kč a zrušit platby a všechno...seznamky jsem měl cca 3 roky zpět a nic z toho již nevyužívám....email k řešení: (viz referenční údaje)


Produkt

?


Požadované řešení

Zrušit mou registraci a všechny platby bez mého vedomi


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2019 12:26, před 8 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
22.10.2019 12:43, před 8 měsíci

Dobrý den,
věc již považujeme za vyřízenou - s uživatelem jsme vše již řešili.
Ventuco s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2019 07:21, před 8 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitele, aby mohl o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Michal Řezníček

Uzavření stížnosti

Publikováno
30.10.2019 10:47, před 8 měsíci

Hodnocení: