Společnost


EURONICS ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#36252Účelové oddalování vyřízení reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2019, před 9 měsíci

Helena Roubíčková

Znění stížnosti

V červnu loňského roku jsem u společnosti Euronics ČR zakoupila pračku se sušičkou Beko. V březnu jsem ji dvakrát reklamovala pro nefunkční sušení, 13. září jsem opět reklamovala pro nefunkční vypouštění vody přímo u prodejce, spolu s oznámením závady jsem poslala emailem scan faktury a ofocený štítek. Bylo mi odpovězeno, že mám zaslat reklamaci přímo servisu, což jsem udělala 16.9., odtud mi bylo odpovězeno, že předávají na servis. Nic se nedělo až do 14.10., kdy jsem oznámila prodejci odstoupení od smlouvy pro neodržení zákonné lhůty pro vyřízení reklamace a požadovala vrácení peněz a odvoz nefunkčního spotřebiče. Prodejce požadoval protokol ze servisu o neopravení spotřebiče s tím, že nemůže s ohledem na ochranu osobních údajů si tento vyžádat sám, že nemá žádné podklady k řešení reklamace apod., a když jsem oponovala tím, že jsem potřebné doklady zaslala již při oznámení reklamace, vrátil se k svému tvrzení, že mám dodat protokol o neopravení. Poté, co servis z vlastní iniciativy zaslal protokol o neopravení spotřebiče, odpověděli mi z Euronics, že vše předávají ke zpracování. Nato jsem si vyžádala odvoz staré pračky do soboty daného týdne, protože jsem měla objednanou jinou. Vzhledem k tomu, že se do pátku nikdo neozval, ani mi nebylo jednostranně sděleno, jaký bude další postup, kontaktovala jsem zákaznické oddělení s dotazem, kdy si nefunkční spotřebič odvezou. Pan M. R. (celé jméno viz referenční údaje) ze zákaznické podpory mi sdělil, že musím počkat, až bude ověřen protokol od autorizovaného servisu. Na dotaz, jak bude prověřován mi nebyl schopen odpovědět, zřejmě se jednalo o další oddalovací taktiku, kterou prodejce používá. Na dotaz, jak dlouho bude trvat vyřízení odstoupení od smlouvy, konkrétně vrácení peněz a odvoz pračky mi odpověděl, že jakmile bude prověřen protokol, bude objednán svoz. Vzhledem k tomu, že již pět týdnů nemám funkční pračku, nechci dál čekat, než se daný problém vyřeší. Prodejce ignoruje zákonná nařízení, záměrně sabotuje řešení dle mého názoru nesmyslnými tvrzeními, naschvál oddaluje konečné vyřešení. Prosím, abyste přešetřili jejich praktiky a pomohli mi k co nejrychlejšímu vyřešení.


Produkt

Pračka se sušičkou Beko


Požadované řešení

Neprodlené vrácení finančních prostředků a odvoz nefunkčního spotřebiče.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2019 15:47, před 8 měsíci

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelkou nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitelka může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Výše uvedená lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitelku o vyřízení reklamace. Z uvedených informací vyplývá, že reklamace nebyla vyřízena včas, a spotřebitelka má tedy nárok od smlouvy odstoupit.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Prodávající (nebo jeho smluvní partner, servis) měl povinnost vystavit reklamační protokol v zákonné lhůtě, neučinil-li to, nemůže to jít k tíži spotřebitelky a prodávající není oprávněn jej po spotřebitelce vyžadovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2019 17:33, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.