Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:133
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

96%
4%
Toto skore je založeno na 55 stížnostech.

#36306Zrušení zasílání a výmaz v souladu s GDPR

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.10.2019, před rokem

Radek Sedláček

Znění stížnosti

Již 2x jsem telefonicky rušil zasílání produktů, vždy bylo přislíbeno včetně potvrzení do e-mailu a stále jsem e-mail nedostal a zboží chodí stále.
Při zasláni e-mailu na adresu info@naturamed.cz přišla jen anglicky odpvěď e-mail smazán bez přečtení. V e-mailu jsem žádal o zrušení zasílání a též výmaz v souladu s GDPR.Jedná se o zrušení zasílání FlexiMed, dále mi prý dorazil zkušební balíček ProMan který nikdy nedorazil a přestože jsem zasílání zrušil tak mi dorazil ProMan plus 60 tbl za 599, kdy mám prý zaplatit jen 49kč, písemně mi opět nikdo nepotvrdil.


Produkt

FlexiMed, ProMan


Požadované řešení

Ukončení zasílání a výmaz osobních údajů v souladu s GDPR


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2019 16:27, před rokem

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi.Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
23.10.2019 10:54, před rokem

Vážený pane Sedláčku,

děkujeme za Váš podnět.

Dovolte mi Vás informovat, že na Vaši zákaznické kartě evidujeme informaci, kdy jste se s naší operátorkou dohodl na oddálení termínu odeslání následující zásilky produktu FlexiMed, nikoliv na jeho úplném zrušení. Na základě Vašeho požadavku, prostřednictvím portálu dTest Vám k dnešnímu dni bylo zasílání ukončeno.
V průběhu telefonického hovoru, jste naši společnost informoval o skutečnosti, že jste neobdržel první balení objednaného produktu ProMan Plus, v ceně 49 Kč, ale obdržel jste až balení druhé, v ceně 599 Kč. Na základě tohoto Vašeho prohlášení jsme pohledávku ve výši 599 Kč stornovali. Zaslané prohlášení může být použito ve věci reklamace u přepravce.
Dále bych Vás ráda informovala, že zasílání produktu ProMan Plus bylo rovněž k dnešnímu dni na Vaši žádost ukončeno.
Můžeme Vás ujistit, že žádnou zásilku od nás již neobdržíte.

Dále bych Vás ráda informovala, že Vaše osobní údaje byly v naší databázi zablokovány, a že k dnešnímu dni ukončujeme zasílání veškerých nabídek obchodu a služeb Vaší osobě.
Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965, se sídlem U Smaltovny 625, České Budějovice, 370 01 zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to předně za účelem a na základě právního titulu plnění smlouvy, a za účelem přímého marketingu na základě oprávněného zájmu. U údajů, které v tuto chvíli vyžadujete vymazat a nepodléhají v rámci souvisejících zákonů a samotného nařízení dalším požadavkům, dojde k jejich smazání.

Zároveň zasílám odkaz, kde naleznete komplexní informace o zpracování osobních údajů NaturaMed dle platné legislativy: https://www.naturamed.cz/#!/osobni-udaje.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals, s.r.o.


Radek Sedláček

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.10.2019 12:15, před rokem

Děkuji D-testu za pomoc, snad již NaturaMed své sliby splní. Jen mne mrzí, že vždy je problém s firmami že Skandinávie nejprve to byli holící strojky a žiletky poté spodní prádlo a teď potravinové doplňky a firmy nectí]zákazníky ukončení jejich služeb je možné jen přes mediátora jinak nereagují. Takzvaný zápis v kartě je jistě zajímavý, leć nahrávka rozhovoru je zajímavější ať již jejich nebo moje.
S pozdravem Sedláček

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2019 10:49, před rokem

Vzhledem k výše uvedené komunikaci stížnost uzavíráme.