Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:59
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#36357Neuznání záruční opravy 18CT208237

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.10.2019, před 6 měsíci

Lukáš Jirásek

Znění stížnosti

Vážená paní, pane,
obracím se na vás ve věci neuznání reklamace společnosti HECHT. Dne 25.11. 2018 jsme zakoupili elektrickou motorku Hecht. Přes zimní měsíce byla uskladněna v teplé místnosti a nabíjení probíhalo dle návodu. První reklamace (problémy s neustále padajícím řetězem) proběhla dne 1.6. 2019 a společnost Hecht byla při této reklamaci požádána, aby nám vyměnila pravou páčku brzdy, která praskla. Toto bylo považováno za mimo reklamační úkon a pravou páčku jsem si u společnosti Hecht zakoupil a dodal společně s reklamovanou motorkou. Při přebírání motorky mi bylo sděleno, že jsem dodal páčku levou a byla mi znovu naúčtována páčka pravá. Jelikož jsem u sebe neměl doklad o koupi dané páčky, situaci jsem na místě neřešil. Z motorky též při převzetí vypadly šrouby, na což prodávající vůbec nereagovali. Žádná kompenzace či návrh na řešení problému nezazněly. Druhá reklamace proběhla 29.09. 2019 a to z důvodu naprosté ztráty kapacity baterie. Nejedná se o pokles kapacity, ale o ztrátu, protože motorka po nabití prakticky nejede. Společnost Hecht se však k celému problému staví velmi arogantně a odmítají uznat mé stížnosti a můj nesouhlas ohledně neuznané reklamace a požadují ode mne další platbu ve výši cca 3500Kč na výměnu baterie. Nemluvě o tom, že jako došlo k záměně páčky pravé brzdy, mohlo též dojít k výměně baterie, protože ta se po převzetí první záruky začala chovat nestandardně. Mám k dispozici dokumentaci a komunikaci k danému případu, a tímto bych vás chtěl požádat pomoc. Moc děkuji, s pozdravem, Lukáš Jirásek


Produkt

HECHT 54500 - accu minicross


Požadované řešení

Požadoval bych záruční výměnu baterie, nebo alespoň uznání dané závady. Částečně jsem ochoten se na opravě podílet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.10.2019 11:43, před 5 měsíci

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se podle § 2167 písm. b) občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. I na samotnou baterii je záruka 24 měsíců, samozřejmě se musí přihlížet k tomu, že některé typy baterií jsou spotřební a nejdou nabíjet, jejich životnost tedy nemusí dosahovat celé délky záruční doby. Na nabíjecí baterie je záruka běžných 24 měsíců. Dle judikátu Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 10 C 230/2011 by standardní pokles kapacity baterie po 24 měsících měl být cca 50%. Vyplývá tak z norem ČSN EN 61951-1a a ČSN EN 61951-2.

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
23.12.2019 16:50, před 4 měsíci

Vážený pane Jirásku,

velice Vás mrzí nespokojenost v reklamačním řízením. Stanovisko centrálního servisu však zůstává neměnné.
Kapacita baterie je ovlivňována mnoha vlivy a to jak podmínkami skladování, četností a způsobem dobíjení. Kapacita baterie vždy časem může klesat. V návodu k obsluze na straně 31 a 35 jsou uvedeno, že ze záruky je vyloučeno opotřebení způsobené obvyklým používáním výrobku nebo jeho částí, jako je např. vybití baterie nebo snížení kapacity akumulátorů po době obvyklé životnosti 6ti měsíců. Stejně tak je uvedeno doporučení, jak s akumulátory zacházet a jak ho správně dobíjet.

V případě Vámi uváděné záměny páčky Vás prosíme o kontaktování pobočky, která pro Vás tuto součástku objednávala. V tomto případě není úpně možné zjistit, na čí straně k omylu došlo, už vůbec z toho vinit Vás. Jako kompenzaci za vzniklé náklady při řešení reklamace Vám tuto páčku nabízíme dodat zdarma. Naši zaměstnanci na prodejně Vám budou rádi k dispozici.
S pozdravem, P. Chrudimský, HECHT MOTORS s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2020 21:22, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Lukáš Jirásek

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.2.2020 21:06, před měsícem

Vážený pane Chrudimský, děkuji Vám za Vaše vyjádření a omlouvám se za pozdní reakci. Email mi zapadl do spamu. Vůbec nezpochybňuji vaše návody a strany 31 -35, ale jak jsem již několikrát zmiňoval, nejedná se o pokles kapacity baterie, ale o její úplnou ztrátu. Baterie byla reálně používána tři a půl měsíce a poté již nebylo možné motocykl používat. Nemluvě o dvou dalších reklamacích, které jsme byli nuceni s motocyklem absolvovat. Proč odmítáte uznat nestandartnost celé záležitosti a pokus se celou záležet ukončit rozumnou dohodou, je mi záhadou. Společnost vaší velikosti a s vaším obratem, řeší měsíce takovou banalitu, a upozorňuje spousty potencionálních zákazníků na nestandardní servis a postup při reklamaci. Nabídl jsem vám částečnou spoluúčast při řešení problému, abychom se vyhnuli nákladným znaleckým posudkům a soudu, ale opět jste odmítli. Žádám Vás znovu o zvážení celé situace a ukončení sporu smírem. Celou záležitost též řeším s právním oddělením mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR). Motocykl prostě nelze vůbec používat a mě nezbývá nic jiného, něž celou záležitost dotáhnout do konce. Děkuji Vám a s pozdravem, Lukáš Jirásek

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2020 12:21, před měsícem

Sice jsme neviděli návrh dohody, kterou spotřebitel společnosti předložil, nicméně dohoda je vždy lepším způsobem řešení než vleklý spor. Opotřebení baterie a snížení kapacity je samozřejmě běžným opotřebením, nicméně úplná ztráta kapacity baterie už by nastat neměla, což vyplývá i z výše uvedeného rozhodnutí soudu a citovaných technických norem.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 17:07, před 16 dny

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.