Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#36376Neoprávněné stržení z účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.10.2019, před rokem

Magdalena Brunová

Znění stížnosti

Dobrý den!

Již podruhé se mi stalo, že mi odešla z účtu částka Kč 450,- bez mého příkazu k úhradě či svolení. Poprvé byla věc napravena a částka mi byla vrácena na účet. Doufám tedy, že i tentokrát se tak stane. Ale důrazně žádám, aby se tato věc již neopakovala! Nemohu se zbavit dojmu, že opakovaná chyba není chybou, ale záměrem a to samozřejmě vrhá na celou záležitost jiný stín. Vzhledem k tomu, že dle komentářů nejsem zdaleka sama, určitě z toho pak vyvodíme nějaké důsledky.

Děkuji za pochopení a za vyřešení!

Magdalena Brunová


Produkt

Ventuco


Požadované řešení

navrácení peněz na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2019 09:44, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
25.10.2019 11:53, před rokem

Dobrý den,

potvrzujeme vrácení peněz.
Došlo k individuální chybě při vracení předchozí platby.
Nyní již nedojde k jakémukoli dalšímu stržení peněz.
Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem
Ventuco s.r.o.


Magdalena Brunová

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.10.2019 09:41, před rokem

Dobrý den!
Potvrzuji, že se peníze vrátili na můj účet. Snažím se věřit, že už se to nestane.

Přeji vám správné seřazení životních hodnot s poctivostí někde na významných příčkách! :-)

M.Brunová

Reakce společnosti

Publikováno
29.10.2019 09:51, před rokem

Dobrý den,

děkujeme za potvrzení. Berte to prosím jako důkaz toho, že poctivost je na významné příčce našich hodnot.
86% spokojenost při řešení stížností na dTestu tomu odpovídá - na serveru, kde si lidé chodí stěžovat, je to bezprecedentní. Bohužel individuálním chybám se žádný člověk nevyhne a mrzí nás, že potkala právě Vás.
Ještě jednou se omlouváme.

S pozdravem
Ventuco


Magdalena Brunová

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.10.2019 09:57, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den!
Ještě jednou děkuji společnosti Ventuco za vrácení peněz. Jsem ráda, že se věc vyřešila. Netěšilo by mě, kdyby byla společnost poškozena neoprávněnými stížnostmi. Každý zákazník a spotřebitel si musí na něco takového dát také pozor.
Přeji společnosti vše dobré!
M.Brunová