Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:431
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36378STRHÁVÁNÍ PENĚZ Z ÚČTU

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.10.2019, před rokem

Michal Čada

Znění stížnosti

Dobrý den strhávají mě peníze přímo z účtu 996,- už po druhé po třech měsících. A nevím vůbec proč na žádný seznamce nejsem teda doufam.


Produkt

ID 0427510823457


Požadované řešení

ZRUŠIT OPERACE MOU KARTOU I ÚČTEM - ZRUŠIT UKONČIT ÚČET u DYAG PREMIUM,CH.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2019 13:26, před rokem

Ze zkušeností mnoha spotřebitelů vyplývá, že uvedená společnost strhává částky, pokud se spotřebitel registroval na některé z internetových seznamek společnosti Dateyard, AG.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Byl-li však spotřebitel o prolongaci (automatické prodloužení) smluvního vztahu informován, pak je důležité podat řádně výpověď a tím zabránit dalšímu automatickému prodloužení smlouvy. Obchodní podmínky společnosti totiž umožňují automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, a to pokud nebyla výpověď podána ve lhůtě nejméně 14 dnů před uplynutím doby členství - viz § 6 odst. 2 obchodních podmínek společnosti (dostupné zde: https://www.jenjednanoc.cz/terms).

Pokud by se společnost odvolávala na to, že nebyla výpověď podána faxem (jak předpokládají jejich obchodní podmínky), může spotřebitel argumentovat tím, že se jedná o nepřiměřené ujednání dle § 1815 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a proto se k němu nepřihlíží.

Výpověď doporučujeme zaslat na e-mail adresu poskytovatele: support@datehelpdesk.com. Pokud spotřebitel výpověď placeného členství zašle prokazatelnou formou například prostřednictvím uváděné emailové adresy, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Pokud by společnost podala žalobu, musela by prokázat, že částky požaduje oprávněně. Pro tento případ doporučujeme, aby si spotřebitel uchoval doklad o tom, že výpověď zaslal.

Společnost sídlí ve Švýcarsku a z toho důvodu není možné se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Pokud by chtěl spotřebitel podat na společnost stížnost, musel by tak učinit u dozorového orgánu ve Švýcarsku.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2019 10:51, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.