Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:671
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#36407Upomínka na prodloužení členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
25.10.2019, před rokem

Jan Kouba

Znění stížnosti

Dobrý den
Zmíněná společnost, kde jsem si 27.3.2019 předplatil nechtěné členstí a půl roku. Se nyní ozvala (25.10.2019), že by rádi vyděli zaplacenou pohledávku na další půlrok. Odeslala jsem jim výpověď na mail, který jsem tu někde našel (service@c-date.com). Nicméně cca 2600,-Kč se mi opravdu platit nechce, když to ani nevyužívám. Mam to platit? Popravdě nemám ani chuť s někym takovým komunikovat. Děkuji


Produkt

seznamka c-date


Požadované řešení

Vyprovodit celou společnost ze světa.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2019 14:36, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat.

Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné e-mailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
30.10.2019 05:00, před rokem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com

Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Jan Kouba

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.10.2019 09:23, před rokem

Dobře tedy. Výpověď mi byla potvrzena. Ale v upomínce je datum splatnosti 31.10.2019. Naznačujete, že je nesmysl to platit. Ještě bych se chtěl zeptat jednou. A rád bych slyšel jednouznačnou odpověď. Může mě čekat nějaký postih, když to nezaplatím? Praktiky této firmy mi přijdou velmi nekorektní a bohužel je to poprvé, co jsem se s něčim takovým setkal. Navíc se mi to teď platit z hlediska mé finanční situace opravdu nehodí. Pokud neni žádoucí, aby Vaše odpověď byla vidět, pošlete mi to prosím na mail. Děkuji

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2019 14:37, před rokem

K dotazu můžeme uvést pouze to, že nemáme od žádného ze spotřebitelů, který by měl se společností potíže, informaci o tom, že by došlo k vymáhání údajné dlužné částky prostřednictvím soudu a následně exekutora. Z povahy věci tak jde o upozorňování ze strany soukromého subjektu.

Vzhledem k povaze komunikace u stížnosti ji uzavíráme.