Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:59
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#36420Oprava křovinořezu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 30 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
25.10.2019, před 6 měsíci

Ivan Kubie

Znění stížnosti

Dne 26.09.2019 jsem předal k opravě křovinořez Hecht 127 BTS pod zakázkovým číslem  19SEP14914 s tím, že maximální cena opravy nepřesáhne 800 Kč,-. Závada byla, že křovinořez buď nešel nastartovat, nebo když nastartoval tak po chvíli zhasl. 15.10. jsem dostal nabídku na opravu v ceně 2 440,- Kč, což jsem odmítl, neboť cena přesahuje cenu nového křovinořezu. V nabídce stálo, že v případě odmítnutí si mohu přístroj vyzvednout po zaplacení analýzy v ceně 520,- nebo že přístroj zdarma ekologicky zlikvidují. S výše uvedeným postupem nesouhlasím ( byť jsem po zaplacení přístroj již vyzvedl neboť:
- v nabídce opravy je po "analýze" nabízena výměna všech součástí palivové a výfukové soustavy ( proto taková výše opravy). Pod provedením analýzy si představuji zjištění příčiny závady ( příčinou je obvykle jedna součástka nikoliv celý systém) Z výše uvedeného vyplývá, že žádná analýza provedena nebyla, neboť nebyla odhalena příčina poruchy.
- v zakázkovém listě, který je smluvním dokumentem, není ani zmínka o provedení analýzy a její platbě ( ceduli o ceně prací u pultíku nelze považovat za smluvní dokument).
Proto jsem přesvědčen, že opravna na platbu ani po právní ani po faktické stránce nemá nárok.


Produkt

Křovinořez Hecht 127BTS, r.v 2013 ( číslo výrobku není uvedeno), adresa servisu U Mototechny 131, 251 62 Tehovec


Požadované řešení

Z důvodu výše uvedených požaduji vrácení poplatku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 11:36, před 5 měsíci

Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Informace o ceně nesmí být klamavá, tedy způsobilá uvést spotřebitele v omyl ohledně ceny služby. Dozorovým orgánem je v této oblasti Česká obchodní inspekce, které spotřebitel může dát podnět pro porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení § 5, § 12 zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
20.11.2019 12:03, před 5 měsíci

Vážený pane Kubie,

na základě Vašeho podnětu byl překontrolován postup servisního technika vedením servisního sítě. Servisní technik posoudil stav Vašeho stroje pod zakázkovým listem 19SEP14914. Na stroji byla zjištěna zásadní závada na přípravě palivové směsi (degradace membrány použitým palivem v karburátoru). Následně byla ohledáním zjištěna závada na výfuku (vzhledem ke stavu stroje nemohla být závada potvrzena), který byl zanesen špatným spalováním palivové směsi. Palivový filtr, těsnění, palivové hadice byly do nabídky vloženy z důvodu jejich špatného stavu. Technik Vám vypracoval nabídku opravy pro maximální funkčnost stroje a zásadní prodloužení jeho životnosti. S cenovou nabídkou zákazník nemusí souhlasit jako s celkem, je pouze na jeho zvážení, zda nabídku opravy využije. Cena analýzy je pro zákazníka zvýhodněna, do této ceny musíte započítat nejen práci servisního technika, ale i práci přijímacích techniků. Zvýhodněná cena analýzy je dána platným ceníkem, který je vyvěšený na viditelném místě u příjmu zakázky do opravy. V případě souhlasu s cenovou nabídkou jde tato částka k tíži společnosti a zákazníkovi se neúčtuje. Naše cenová nabídka na opravu je stále platná. V případě, že ji budete chtít využit, bude Vám hodnota provedené analýzy z celkové částky opravy odečtena.
S pozdravem P.Chrudimský, Hecht Motors s.r.o.


Ivan Kubie

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.11.2019 10:31, před 5 měsíci

Pane Chrudimský,
ten stroj měl naběháno cca 15 mh!! a byl provozován v souladu s návodem k použití. Nechal jsem jej opravit v neautorizovaném servisu, příčina poruchy byla ve střední části karburátoru, celá oprava včetně seřízení byla za 400,- Kč a stroj jsem měl během půldne zpět.To potvrzuje můj původní názor, že příčinou byla jen jedna součástka a k opravě nebylo nutno vyměnit celý palivový a výfukový systém, jak uváděla vaše nabídka. Technik žádnou diagnostiku neprováděl, napsal tam šmahem vše co připadalo v úvahu. Mimochodem před ponecháním stroje v servisu mi bylo doporučeno zkusit vyměnit průchodku s hadičkami a filtrem ( cena sady 220 Kč, ve vaší nabídce je totéž nikoliv v sadě za 370,-Kč!). U vás zakoupená zmíněná sada pro tento typ stroje však byla nepoužitelná, neboť průměr průchodky byl 20mm zatímco té ve stroji byl 18mm. To jen pro dokreslení úrovně Hechtem nabízených služeb. Proto nadále tvrdím, že žádná diagnostika provedena nebyla a trvám proto na vrácení poplatku za její provedení.
S pozdravem Ing.Ivan Kubie

Reakce společnosti

Publikováno
31.12.2019 11:20, před 3 měsíci

Vážený pane Kubie,
dle vyjádření servisního oddělení byla analýza provedena, k tomu byla také vystavena příslušná dokumentace v den provedení. Naším zájmem není přít se o věrohodnost našeho vyjádření. Velice si Vás vážíme jako zákazníka a budeme rádi, pokud tomu tak bude i nadále. Jako způsob dořešení této záležitosti Vám rádi poskytneme dárkový poukat v hodnotě 500,- Kč, který můžete uplatnit v každé prodejně HECHT - specialista na zahradu nebo na našem e-shopu. V tomto případě Vás požádám o sdělení e-mailové adresy.
S pozdravem, P. Chrudimský, Hecht Motors s.r.o.


Ivan Kubie

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.1.2020 10:43, před 3 měsíci

Pane Chadimský,
co navrhujete je přijatelný kompromis. Moji e-mailovou adresu určitě máte z mé předchozí korespondence, týkající se mojí reklamace, není však problém ji zaslat : ivan.kubie@seznam.cz.

S pozdravem Kubie

Reakce společnosti

Publikováno
24.1.2020 15:52, před 3 měsíci

Pane inženýre,
chtěl bych Vám poděkovat za vstřícný postoj při řešení této záležitosti. Budeme velmi rádi, pokud i nadfále zůstanete věrný naší značce.
S pozdravem P. Chrudimský, Hecht Motors s.r.o.


Ivan Kubie

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.1.2020 18:24, před 3 měsíci

Hodnocení: