Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2699
Z toho za letošní rok:388
Stále v řešení:88
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 501 stížnostech.

#36476Neoprávnené stiahnutie platby za prémiový účet

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
29.10.2019, před 11 měsíci

Tomáš Koblišek

Znění stížnosti

Dobrý deň, dňa 27.8.2019 som sa zaregistroval na zoznamke BE2. Zaplatil som skúšobnú čiastku asi 5€ za prvý mesiac. Po mesiaci, dňa 28.9.2019 mi z môjho účtu bola stiahnutá čiastka 49,96€. Hneď som si to šiel skontrolovať a zistil som, že BE2 si vopred sťahuje z účtov poplatok za prémiový účet na viac mesiacov. Neriešil som to pretože som očakával že mám aspoň na pár mesiacov pokoj s platbou. Včera mi však bola znovu z účtu stiahnutá čiastka 49,96€ za prémiový účet BE2, ako som spomínal daná čiastka bola stiahnutá už minulý mesiac dňa 28.9.2019. Chcem teda požiadať o vrátenie minimálne platby z dňa 28.10.2019 keďže bola podľa mňa neoprávnená a stiahnutá za obdobie po už predplatených službách. Tiež chcem požiadať o deaktiváciu prémiového účtu a úplné zrušenie môjho profilu na danej stránke. Po odoslaní tejto sťažnosti pošlem spoločnosti BE2 vlastnoručne podpísané odstúpenie od zmluvy mailom na adresu zakaznicky-servis@be2.sk, takže dúfam, že dostanem skorú odpoveď. Ďakujem.


Produkt

Služby zoznamky BE, platba za VIP účet


Požadované řešení

Požadujem o vrátenie čiastky 49,96€ z dňa 28.10.2019, ktorá mi bola spoločnosťou BE2 stiahnutá z môjho účtu. Tiež žiadam o deaktiváciu prémiového účtu a úplné zmazanie môjho profilu na stránke BE2.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2019 10:14, před 11 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Pokud částka za členství byla stržena dvakrát, ačkoli se tak stát nemělo, jedná se o bezdůvodné obohacení na straně společnosti a ta ho musí vydat tomu, na jehož úkor bylo získáno.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Reakce společnosti

Publikováno
30.10.2019 05:00, před 11 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2019 13:17, před 10 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Tomáš Koblišek

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.11.2019 13:22, před 10 měsíci

Hodnocení: