Společnost


INTERNET PORTAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:39
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#36526Zrušení účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.10.2019, před rokem

Petr Chrástek

Znění stížnosti

Dobrý den, žádám Vás o zrušení mého účtu, VIP profilu a plateb. Odstupuji od smlouvy na serveru flirtkontakt.cz kde jsem zaregistrovaný s mailem: viz Reference. Ačkoliv jsem už žádal o zrušení účtu 11.9.2019 prosřednictvím mailu, stále se mi z účtu strhávají peníze.


Požadované řešení

Okamžité zrušení VIP členství, účtu a plateb


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2019 22:53, před rokem

V obchodních podmínkách společnosti Internet portal s.r.o. je stanoveno v bodě 14. ohledně ukončení smluvního vztahu, že uživatel, který využívá předplatného služeb portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem, a to písemnou výpovědí adresovanou na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Před odesláním je třeba oznámit ukončení na podpoře portálu. V takovém případě provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude shora uvedené ukončení účtu nebo předplatného doručeno, ukončí předplatné nebo smaže účet uživatele a ukončí také jeho předplatné.

Pokud byla uživatelem služeb vypovězena smlouva výše uvedeným způsobem prokazatelně na adresu sídla podnikatele, není oprávněn poskytovatel služby účtovat nadále platby za služby.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Pokud došlo ke stržení platby neprávem a platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2019 11:48, před rokem

Dobrý den.

Uživatel nám poslal požadavek o zrušení předplatného 11.9.2019 jenom na podporu naší stránky. Následně byl obeznámen s konkrétním postupem ohledně odstoupení od smlouvy. Uživatel byl upozorněn dvakrát, že je potřebné postupovat podle obchodních podmínek a byli mu také odeslány konkrétní články týkající se odstoupení od smlouvy.
Oznámení na podpoře není odstoupení od smlouvy podle obchodních podmínek, s kterými uživatel souhlasil při registraci.

Odstoupení od smlouvy - výpověď jsme od uživatele neodrželi a to ani na naší adrese uvedené v článku 2., ani na našem emailu uvedeném v článku 13. obchodních podmínek.

Předplatné jsme na základě této stížnosti ukončily a profil vymazali. Stížnost považujeme za bezpředmětnou.

Flirtkontakt.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2019 05:02, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Petr Chrástek

Uzavření stížnosti

Publikováno
2.12.2019 09:28, před rokem

Hodnocení: