Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

92%
8%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#36540Neoprávněné stržení peněz z účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.10.2019, před 3 lety

Petr Juza

Znění stížnosti

Dobrý den ,

zaznamenal jsem na svém účtu rezervaci na stržení částky 600 Kč,platba kartou včera ,to je 30.10.2019
Zcela určitě jsem kartou neplatil!!!
ŽÁDÁM O ZRUŠENÍ PLATBY NEBO O VRÁCENÍ PENĚZ.

Stalo se mi to již podruhé,al poprvé jsem nereagoval.

Prosím o vyřešení a o to , aby se již situace neopakovala.

Děkuji

Petr Jůza


Požadované řešení

Prosím o zrušení mplatby,eventuelně o vrácení částky 600Kč na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2019 10:06, před 3 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
31.10.2019 10:51, před 3 lety

Dobrý den,

prosíme o zaslání posledních 4 čísel karty. Podle nich snadno identifikujeme platbu a můžeme věc řešit.

S pozdravem
Ventuco

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.11.2019 09:30, před 3 lety


Petr Juza

Dobrý den,
Poslední 4 čísla karty jsou
1007
Dekuji za Vaši reakci

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2019 09:48, před 3 lety

Dobrý den,

platbu jsme dohledali.
Jde o profil na seznamce, který je registrovaný na email ladislavajuzova9@gmail.com
Pokud byste chtěl, mohu Vám zaslat podrobnosti k profilu.
Platby na základě Vaší žádosti samozřejmě zastavujeme.

S pozdravem
Ventuco

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.11.2019 09:53, před 3 lety


Petr Juza

Dobrý den, děkuji za odpověď.
Prosím o info o jakou seznamku se jedná.
Dekuji za zastavení plateb i za Vaši vstricnou reakci

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2019 10:15, před 3 lety

seznamka-budejovice.cz

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.11.2019 10:54, před 3 lety


Petr Juza

Děkuji mnohokrát,
A omlouvám se. Vyřídím si to.
Dle vypisu z účtu jsem nevěděl o jakou platbu jde. Mám tam pouze Ventuco Praha.
Ještě jednou dekuji
Příjemný vikend

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2019 11:12, před 3 lety

není zač.
Pokud bychom Vám mohli být s čímkoli nápomocní, dejte prosím vědět na info@ventuco.com

S pozdravem
Ventuco s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2019 05:01, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.12.2019 06:07, před 3 lety


Petr Juza

Děkuji dtestu i společnost Ventuco. Vše bylo vyřízeno k mé spokojenosti.
Petr Juza

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2020 16:54, před 3 lety

Stížnost z důvodu dosažení smírného vyřešení sporu tímto uzavíráme.