Společnost


Sconto Nábytek, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

64%
36%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#36548Zboží nebylo shodné s kupní smlouvou

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 23 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.10.2019, před 7 měsíci

Jakub Cintl

Znění stížnosti

V 02/2019 jsme objednali sedací soupravu u Sconto Nábytek s.r.o.. Na místě jsme uzavřeli kupní smlouvu, ve které je jasně specifikováno provedení a orientace sedací soupravy. V našem případě provedení pravé, které je vedle slovního určení, také specifikováno nákresem. Zboží jsme odebrali 04/2019 a s vědomím, že bude z důvodu zdržení předání stavby a jeho ochraně proti poničení při dokončovacích pracích, uchováno v původním obalu, zkontrolovali jeho označení na obalu, které bylo se smlouvou shodné. 09/2019 bylo zboží otevřeno a bohužel jsme zjistili, že v balíku je sedací souprava levého provedení. Přestože disponujeme kupní smlouvou s jasnou specifikací výrobku, včetně nákresu, obchod nepochopitelně odmítl uznat pochybení a naši podanou reklamaci zamítl. Proti závěru reklamace jsme se odvolali, kontaktovali spotřebitelskou poradnu a případ předali do řešení ADR při ČOI a dále máme sjednanou schůzku s právním zástupcem. Není mi úplně jasné, čeho chce Sconto dosáhnout, vzhledem k nediskutovatelných faktům, které stojí na straně zákazníka.


Produkt

Sedací souprava GALA COLLEZIONE, Nappa


Požadované řešení

Po Sconto Nábytek s.r.o. jsme požadovali odvoz původní sedací soupravy, kterou stále uchováváme v opraveném původním balení bez zjevných známek používání a sestavení, a žádáme dodaní námi objednaného provedení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2019 15:47, před 7 měsíci

Dle § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal má věc vlastnosti, které si strany ujednaly (v tomto případě pravé provedení sedačky). Nemá-li věc tyto vlastnosti jedná se o vadu.

Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Neprokáže-li to, je povinen reklamaci vyřídit kladně. Na vyřízení reklamace vč. odstranění vady má prodávající 30 dnů, nevyřídí-li reklamaci v této lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, pro které může spotřebitel odstoupit od smlouvy (https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace).

Reakce společnosti

Publikováno
4.11.2019 15:12, před 7 měsíci

Vážený pane Cintle,

navazuji na můj e-mail. K pochybení skutečně došlo na naší straně. Po dodání nové - správné - sedací soupravy Vám ji dovezeme a tu původní od Vás odvezeme.

Omlouvám se Vám za způsobené nepříjemnosti a komplikace.


S pozdravem,

J. Hušek, SCONTO NÁBYTEK, s.r.o.


Jakub Cintl

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.11.2019 08:07, před 7 měsíci

Dobrý den,

dle výše uvedeného vyjádření prodejce a dle e-mailu, který mi byl zaslán, bylo uznáno jejich pochybení a do 4-5 týdnů slíbena náhrada. Do doby dodání správné sedací soupravy nám byla nabídnuta možnost užívat tu původní, čehož využijeme. Smutné je pouze to, že ač došlo k pochybení z pochopitelných důvodů, a tím nejzásadnějším je nestandardní technické značení výrobce, lhůta ve které mohlo být pochybení napraveno, mohla být rovna, nebo se alespoň blížit té, kterou udává spotřebitelský zákon. Chyba byla mnou, jako zákazníkem jasně specifikována a zdokumentována okamžitě, a z mého pohledu je pouze liknavost pracovníka reklamačního oddělení jádrem celého problému, kdy je neuznáním reklamace de facto nepřímo zákazník označen za lháře. Zamítnutí reklamace v termínu 6 měsíců od prodeje, nebylo v protokolu řádně odůvodněno, nebyl předložen žádný důkaz a ani nebyly nijak vyvráceny podklady od zákazníka, přestože dle vyjádření reklamačního oddělení se problémem zabývali "pečlivě"! Až současné vyjádření a konání pana Huška, které je přímým důsledkem mého odvolání se, je dle mého názoru adekvátním jednáním zákaznického centra. Přestože na radu právního zástupce nemám případ uzavírat do doby, kdy bude dodáno objednané zboží, prozatím omluvu Sconto Nábytek s.r.o. přijímám, a očekávám, že v panem Huškem nastavené komunikaci a řešení setrvá i nadále až do dodání nové sedací soupravy. Tu očekáváme nejdéle do 8.12.2019.

Prozatím děkuji dTestu za čas věnovaný našemu problému, odbornému posouzení a také zákaznické lince, kde se rovněž problémem pečlivě zabývali.

O závěru reklamace můžu referovat až po dodání objednaného zboží.

Děkuji
S pozdravem
Cintl Jakub

Reakce společnosti

Publikováno
17.1.2020 10:23, před 4 měsíci

Dobrý den,


výměna sedací soupravy za správnou proběhla již 22.12. 2019 prostřednictvím naší přepravní služby. Ještě jednou se omlouvám za komplikace.


S pozdravem,


J. Hušek, SCONTO NÁBYTEK, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.2.2020 15:54, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jakub Cintl

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.2.2020 10:15, před 3 měsíci

Dobrý den,

správné zboží bylo dodáno v termínu uvedeném zástupcem společnosti, což znamená že bylo dodáno o dalších 14 dní déle, než bylo avizováno. Ovšem dodáno bylo. Původní sedací soupravu si zajištěná doprava odvezla, ovšem s instalací nové a jejím umístěním na určené místo již nepomohli. Zejména prý z časových důvodů - neděle, 2 dny před Vánocemi, celkem chápu, ovšem to opět není úplně věc zákazníka. Pánové pospíchali tak, že se ani nestihli zout, a tak se muselo v pokoji vytřít. Stejně tak jsem museli zlikvidovat 2x obal od gauče... A teď, abych byl fér, závěrečná reakce je stále zabarvena hořkostí, která plyne z celého našeho případu. Ve výsledku, jsem již na Vánoce seděli na správně orientované sedací soupravě, kterou jsme si objednali a zaplatili.

Je rok 2020 a zákazník má nespočet možností se rozhodnout, kterou společnost si vybere pro svůj záměr. Stejně tak má neomezené možnosti služby ohodnotit. Spotřebitelský zákon stojí na straně reálných faktů. Náš případ odstartoval obyčejný, pochopitelný lidský omyl, který mohl být během několika týdnů napraven, v zákonem stanovených mantinelech. Místo toho, jsme byli opakovaně uváděni v omyl, nepřímo označeni za lháře, zákonem stanovená lhůta byla překročena a ani samotné zamítnutí reklamace nebylo z pohledu spotřebitelského zákona v pořádku. Vše trvalo dlouho a zákazníka stálo spoustu času. Do sporu musela být zapojena další instituce a vše řešeno veřejně. Zbytečné, neprofesionální, neosobní a naprosto mimo hranice obchodního vztahu v roce 2019, ke všemu na míle vzdáleno přístupu konkurence. Snad s rekonstrukcí prodejny dojde také k rekonstrukci přístupu, protože manýry obchodníků z příhraničních tržišť prostě do hlavního města, ani do žádného jiného už roky nepatří.

Panu Huškovi děkuji a omluvu přijímám.

Děkuji také dTestu za portál, kde se lze férově vyjádřit a za zprostředkovanou debatu.

Pro nás je případ uzavřen v náš prospěch a již není třeba v něm dále pokračovat.

S pozdravem
Cintl Jakub

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 17:11, před 2 měsíci

Vzhledem k tomu, že v řešené věci bylo dosaženo smírného řešení sporu, tuto stížnost uzavíráme.