Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:72
Z toho za letošní rok:66
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36607Nedodané zboží + nevrácené peníze

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.11.2019, před měsícem

Kateřina Horáková

Znění stížnosti

Dne 18.10.2019 jsem objednala a zaplatila zboží u EXPERT4YOU s.r.o. s bankovním účtem 1192302007/2007. Zboží nedorazilo, peníze se nevrátily, nikdo nereaguje na žádný pokus o kontakt. Bohužel až poté, co jsem začala řešit nedodání, jsem na internetu našla informace o společnosti, že jen inkasuje, ale nedodává zboží, nevrací peníze, nekomunikuje. Existuje nějaká možnost nápravy pro běžného spotřebitele?


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2019 15:47, před měsícem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.