Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2761
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 505 stížnostech.

#36608Vymáhání pohledávky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 23 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.11.2019, před rokem

Pavel Pokorný

Znění stížnosti

Dobrý den , minulý rok jsem se registroval na seznamce be2 , kde první platba z mého účtu odešla 12.6.2018 . O automatické prolongaci jsem nebyl informován. Výpověď jsem posílal emailem a písemně 21.7.2018 . 13.4.2019 mi přišla emailem upomínka na částku 2530 Kč . Na další mé emaily ohledně ukončeného členství společnost nereagovala , pouze mi poslali email , že jsem byl předán k vymáhání externí společnosti. 2x mi přišla upomínka na 169EUR z Německa a samozřejmě v německém jazyce . Opět jsem kontaktoval seznamku Be2 a opět mi přišla stejná odpověď , že mě kontaktuje externí společnost (Intrum). Prosím o radu jak mám postupovat? Předem děkuji za pomoc a váš čas . S přáním příjemného dne Pavel Pokorný


Produkt

seznamka Be2


Požadované řešení

Rád bych aby společnost uznala že členství bylo ukončené a odstoupila od pohledávky .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2019 12:23, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat.

Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Pokud navíc spotřebitel vypověděl smlouvu, došlo k ukončení smluvního vztahu mezi ním a společností. Výpovědí ztratila společnost právní důvod, na základě kterého mohla požadovat po spotřebiteli další zaplacení členského poplatku.

Spotřebitel by si měl uchovat veškerou dokumentaci, která prokazuje, že smlouvu se společností ukončil, případně že se snažil smlouvu ukončit, avšak ze strany společnosti mu to nebylo umožněno.

Reakce společnosti

Publikováno
4.11.2019 16:32, před rokem

Dobrý den,

kontaktujte nás prosím v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk),

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2019 13:53, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Pavel Pokorný

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.12.2019 19:23, před rokem

Dobrý den , napsal jsem na uvedený e-mail a přišla mi tato odpověď :
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Přijali jsme Vaši žádost adresovanou dTest.

S ohledem na skutečnost, že z Vaší strany nebyl dodržen termín splatnosti dlužného poplatku, byl Váš případ předán k řešení externí společnosti pro vymáhání dluhů.

Pokud jste doposud nebyl/a z jejich strany kontaktován/a, stane se tak v průběhu nadcházejících dní. Veškerou budoucí korespondenci adresujte prosím přímo Vymáhací společnosti,


Naše externí agentura na vymáhání dluhů Vás kontaktovala prostřednictvím e-mailu nebo dopisu. Prosíme Vás, abyste postupoval/a podle pokynů pro provedení platby. Také doporučujeme zkontrolovat Vaši nevyžádanou poštu (spam) pro případ, že by tam elektronická komunikace byla přesměrována.


Pro potvrzení o přijetí platby můžete kontaktovat externí agenturu. Jakmile nám naše agentura Vaši platbu přepošle, Váš profil si bude moci deaktivovat nebo pokračovat v používání našeho servisu - z naší strany již nebudou požadované žádné další platby.

Dokud platba není přijata, není možné potvrdit, že proces vymáhání je ukončen.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

Jana Hájková

Oddělení pohledávek
_________________________________________________________
be2 S.à.r.l.
13 rue du Commerce – L-1351 Luxembourg

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2019 11:12, před rokem

Obecně považujeme způsob, jakým je spotřebitel informován o automatickém prodloužení, za nedostatečný, takže dle našeho názoru nedochází k platnému sjednání automatického prodloužení.

Vymáhá-li společnost údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli. Inkasní společnosti tak pouze "tlačí" na spotřebitele skrze písemnou komunikaci. Dodáváme, že jsme se ještě u žádného případu nesetkali s tím, že by společnost přistoupila k vymáhání čehokoli soudní cestou, na základě čehož by až mohlo být přistoupeno k exekuci.

Stížnost přeřazujeme na společnost a vyzýváme ji, aby výpověď podanou spotřebitelem respektovala a upustila od vymáhání údajného dluhu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2020 13:06, před rokem

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.2.2020 05:37, před rokem

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel se také může přidat k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webových stránkách www.neferoveseznamky.cz.