Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2623
Z toho za letošní rok:310
Stále v řešení:112
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 495 stížnostech.

#36609Neopravnene vymahani pohledavky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.11.2019, před 8 měsíci

Kateřina Juharová

Znění stížnosti

Dobry den
Dnes rano mi dosel email od spolecnosti Be2 seznamky ze mi automaticky obnovuji 3 mesíční členství a ze evidují dluh cituji;ke dni 7.10.2019 bylo Vaše 3měsíční Premium členství automaticky obnovené (prvotně uhrazené na stránce www.be2.cz ke dni 7.9.2019 s uvedením e-mailové adresy katka.sikova@seznam.cz).Dal me upozornuji ze kdyz nezaplatim budou po me vymahat.
Ja ovsem nevyuzivam jejich sluzeb ani mi nikdy nepomohli s jsjym koliv seznamenim a rozhodne si nemohu dovolit takoveto castky platit jsem na rodicovske. Prosim poradte jak


Produkt

Seznamka BE2 nepomohla jen chce penize


Požadované řešení

Zadam o uplne zruseni meho uctu u teto spolecnosti aby nedochazelo k dalsimu neopravnenemu srhani penez.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2019 15:10, před 8 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat.

Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Spotřebitel by si měl uchovat veškerou dokumentaci, která prokazuje, že smlouvu se společností ukončil, případně že se snažil smlouvu ukončit, avšak ze strany společnosti mu to nebylo umožněno.

Reakce společnosti

Publikováno
4.11.2019 16:32, před 8 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Kateřina Juharová

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.11.2019 17:52, před 8 měsíci

Spolecnost mi odeslala tento email ale ja opravdu odmitam platit jakýkoli poplatek za neco co jsem nevyuzila a ani nikde nepodepsala
Jsem maminka sama s ditetem a nemam zadne prostredky.
Znova zadam o vymazani meho profilu a informacich o me od z Be2 jejich sluzeb jsem nevyuzila jen me chteji okrast.

Email od spolecnosti

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Přijali jsme Vaši žádost adresovanou dTest.

Byl(a) jste kontaktován(a), protože jste aktivoval(a) náš automatický proces vymáhání plateb.

Tento proces byl aktivován, protože Váš členský poplatek byl stornován nebo se poplatek nepodařilo odečíst z Vašeho účtu.

Vzhledem k tomu, že nebylo obdrženo včasné zrušení obnovení Prémiového členství, bylo předplatné automaticky obnoveno v souladu se smluvními podmínkami.

Z těchto důvodů nám poplatek musíte uhradit.

Nezaplacenou částku prosím uhraďte v termínu uvedeném v upomínce, abyste se vyhnul(a) dalším nákladům a zastavil(a) proces vymáhání pohledávky.

Pokud jste žádost o zrušení odeslal(a) faxem, poštou nebo jako přílohu e-mailu před vypršením lhůty pro zrušení, pošlete nám prosím požadavek spolu se způsobem zaslání k ověření. Pokud datum zrušení na základě dokladů nebude možné ověřit, nebude možné je akceptovat jako včasné zrušení.

Upozorňujeme, že pokud jste v odpovědi na Váš požadavek na zrušení obdržel(a) automatickou odpověď, která neodpověděla na Váš požadavek a na kterou jste dále nereagoval(a), požadavek nebyl zpracován a není platný.

Uhraďte prosím částku (uvedenou v upomínce) prostřednictvím služby PayPal (www.paypal.com) pomocí funkce “Poslat platbu”.

Proveďte platbu na následující e-mailovou adresu (což je náš PayPal účet):

paypal@be2.com
Zpráva pro příjemce: >> Referenční číslo z upomínky <<
Částka: >> Zkontrolujte prosím částku na upomínce <<

Pokud s provedením platby prostřednictvím služby PayPal budete potřebovat pomoc, kontaktujte nás na adrese paypal@be2.com.
Na vyžádání Vám přes PayPal zašleme personalizovanou žádost o platbu.

Pokud platbu nemůžete provést prostřednictvím služby PayPal, můžete pohledávku uhradit také bankovním převodem na následující bankovní účet:

Společnost: be2 Sarl
Banka: UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)
IBAN: DE62700202700667972744
SWIFT – BIC: HYVEDEMMXXX
Zpráva pro příjemce: >> Referenční číslo z upomínky <<
Částka: >> Zkontrolujte prosím částku na upomínce <<

Adresa banky:
UNICREDIT BANK AG
Kardinal-Faulhaberstraße 3
80333 Mnichov, Německo

Jakmile bude platba v plné výši přijata, budeme tento případ považovat za uzavřený, obnovování Vašeho členství bude zrušeno a nebudou účtovány žádné další částky. Pokud je Váš profil na webových stránkách stále aktivní, bude Vám obnoven přístup k našemu Prémiovému členství.

Přečtěte si pozorně následující vysvětlení. Najdete tam odpovědi na nejčastěji kladené otázky o tomto procesu a Vašich možných krocích:

be2 S.à.r.l., Vymáhání pohledávek

1. O be2 S.à.r.l.
2. Jste našim předplatitelem
3. Jedná se o závazný obchodní vztah
4. Vystavení faktury není nutné
5. Předplatné
6. Automatické prodloužení
7. Výpověď
8. Upomínka (v případě Výpovědi)
9. Upomínka (v případě Odstoupení od smlouvy)
10. Upomínka a zneužití platebních údajů
11. Zastavení procesu vymáhání/ Platba
12. Proces vymáhání


1. O be2 S.à.r.l.
Společnost be2 S.à.r.l. provozuje jednu z největších evropských online seznamek. Pro více informací prosím navštivte stránku www.be2.cz.

2. Jste našim předplatitelem
Součástí procesu úhrady VIP členství je upozornění, že smlouva bude automaticky prodloužená o zvolené období platnosti členství (ku příkladu 3, 6 nebo 12 měsíců) za stanovený poplatek, splatný předem. Všeobecné obchodní podmínky, se který jste souhlasil/a, také zdůrazňují prodloužení smlouvy a právo na Výpověď. Vstoupili jste tím s námi do obchodního vztahu.

3. Jedná se o závazný obchodní vztah
Obchodní vztahy uzavřené online jsou považovány za právoplatné stejných způsobem jako smlouvy uzavřené osobně, kdy obě strany zprostředkují vzájemné prohlášení o svém záměru. Zadáním svých platebních dat a stisknutím tlačítka pro potvrzení/ ukončení platby, jste s námi vstoupili do obchodního vztahu a souhlasili jste s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Vystavení faktury není nutné
Obchodní vztah jste uzavřeli online a o této skutečnosti jste přijali potvrzovací email. V rámci platebního procesu jste nám poskytli souhlas k odebrání finančních prostředků z Vaší platební karty. Je plně ve Vaší zodpovědnosti ujistit se, že splatná částka může být připsána na vrub. Není nutné, abychom vystavili osobitní fakturu.

5. Předplatné
Členský poplatek je splatný jednorázově, a to v okamžiku nákupu. Úhrada předplatného prostřednictvím měsíčních splátek není možná. V rámci platebního procesu jste byl/a informován/a, že členský poplatek je splatný jednorázově předem, co jste také potvrdil/a kliknutím myškou. Platba se automaticky zpracovává v okamžiku uzavření obchodního vztahu a nemůže být přerušená, dokonce ani okamžitým odvoláním. Mějte prosím na paměti, že elektronické platby mohou být zpracovávány (a připsány na účet příjemce) v průběhu několika dnů. To však neznamená, že platba byla původně zahájena v den zobrazený na Vašem účtu.

6. Automatické prodloužení
Automatické obnovení je součástí všech typů VIP členství. Předplacené období, uhrazené ze strany klienta, je automaticky prodlužováno. Členský poplatek je splatný jednorázově na začátku každého předplaceného období. S uvedenou skutečností jste souhlasil/a jednak akceptací Všeobecných obchodních podmínek v průběhu registrace, a jednak úhradou našeho VIP členství. Mějte prosím na paměti, že jakékoliv slevněné nabídky platí pouze pro první předplacené období. V rámci procesu úhrady VIP členství jsou naši klienti rovněž informováni, že pro následující prolongaci bude účtována plná, standardní sazba.

7. Výpověď
Předplatné je možné kdykoliv vypovědět. Limit pro akceptaci Výpovědi je minimálně 14 dní před datem vypršení uhrazeného období. Výpověď se v případě dodržení výpovědního limitu stává platnou ke konci stávajícího předplaceného období.

8. Upomínka (v případě Výpovědi)
Po podání Výpovědi jsou naši klienti ohledně jejího přijetí vždy informováni (t.j. klientům je zasláno potvrzení Výpovědi). Součástí tohoto potvrzení je také datum vypršení předplatného. Pokud si myslíte, že jste tuto upomínku přijali i přesto, že jste své VIP členství včas vypověděli, ujistěte se, zda-li jste přijali potvrzení Výpovědi a také zda-li se dlužný poplatek vztahuje na období po (potvrzeném) datu vypršení předplatného. Pokud ano, vzneste prosím námitku odesláním kopie své Výpovědi na collections@be2.com.
V obou případech prosím nezapomeňte uvést své referenční číslo.

9. Upomínka (v případě Odstoupení od smlouvy)
V případě odstoupení od smlouvy je nevyhnutné dodržet stanovené podmínky a lhůty. Ohledně postupu odstoupení od smlouvy jste byl/a informován/a v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek a v rámci registrace. Odstoupení od smlouvy je možné učinit do 14-ti dnů od data realizace platby. Po tomto limitu již odstoupení od smlouvy není možné. Mějte prosím na paměti, že realizaci chargeback-u nelze považovat za platnou formu odstoupení od smlouvy.
Naši klienti jsou v souvislosti s přijatou žádostí o odstoupení od smlouvy vždy zpětně kontaktováni, t.j. jsou informováni v souvislosti s jejím přijetím či zamítnutím a případným dalším postupem. Naši klienti nejsou oprávněni realizovat po odstoupení od smlouvy chargeback, ale musí posečkat na realizaci refundace. V případě, že již našich služeb bylo ze strany klienta využito, je k dispozici možnost zajištění kompenzace.
V případě, že jste již chargeback realizovali, jste povinen/povinna snášet všechny s tímto vzniklé náklady. Pokud již služeb VIP členství bylo z Vaší strany užito, jste také povinen/povinna uhradit příslušnou kompenzaci.
V případě, že je tato upomínka dle Vašeho mínění chybná, jelikož Vám již bylo z naší strany potvrzeno odstoupení od smlouvy, vzneste prosím námitku odesláním kopie Potvrzení na collections@be2.com.
V obou případech prosím nezapomeňte uvést své referenční číslo.
Také prosím překontrolujte, zda-li jste chargeback nerealizovali i přes úspěšné přijetí refundace. V takovém případě je naše pohledávka oprávněná.


10. Upomínka a zneužití platebních údajů
Ve výjimečných případech mohou být platební data zneužita za účelem koupy produktů na internetu.
I přes uvedenou skutečnost bychom rádi zdůraznili, že jsme doposud nezaznamenali jediný případ, kdy by měl údajný podvodník přístup k osobním emailovým údajům a zároveň platebním údajům třetí strany. Z toho důvodu předpokládáme, že majitel registrované emailové adresy si zaregistroval také samotný profil a uhradil VIP členství. Pokud si I nadále myslíte, že jste byl/a obětí podvodníka, nahlaste prosím danou skutečnost odpovědným úřadům. Na případném policejním vyšetřování se budeme moci podílet poskytnutím veškerých přihlašovacích dat, ku příkladu IP adresy, poštovní adresy a platebních údajů, uložených zpráv a nahraných fotografií. V případě existence nezvratných důkazů v souvislosti se zneužitím platebních dat bude proces vymáhání pohledávek zastaven. Mimoto budou z naší strany proti odpovědné osobě vznesena obvinění a v souladu s tímto budou uplatňované z toho plynoucí nároky. Mějte prosím na paměti, že samotná Policejní zpráva není dostatečným důvodem pro zastavení vymáhacího procesu.

11. Zastavení procesu vymáhání/ Platba
Jakmile bude přijata včasná úhrada dlužného poplatku, vymáhací proces může být zastaven. Vyrovnání je přitom možné pouze prostřednictvím PayPal nebo bankovního převodu. Mějte prosím na paměti, že připsání platby na účet příjemce může trvat až 3 dny. Ve výjimečných případech může být s externí vymáhací společností domluvena platba prostřednictvím splátek. Podobný postup by však vedl k dodatečným poplatkům a ůrokům.
Z administrativních důvodů nemůže společnost be2 S.à.r.l. akceptovat platbu prostřednictvím splátek.

12. Proces vymáhání
V případě, že dluh nebude do stanoveného termínu uhrazen, bude Váš případ automaticky předán k řešení externí společnosti pro vymáhání dlužných poplatků, co povede k navýšení dlužných poplatků a dalším, s tím spojeným důsledkům. Je-li to nutné, je možné s vymáhací společností domluvit také platbu prostřednictvím splátek. Mějte prosím na paměti, že pokud bude Váš případ předán k řešení externí vymáhací společnosti, bude o dané skutečnosti infomováno více úvěrových institucí (ku příkladu ČNB), co pravděpodobně ovlyvní Vaši úvěruschopnost. V případě, že dluh nebude uhrazen ani externí vymáhací společnosti, bude následně vydán soudní příkaz k jeho vymáhání. Veškeré s tímto spojené náklady jsou přitom hrazeny výlučně dlužníkem.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte odpovědí přímo na tento email na adrese collections@be2.com spolu s uvedením Vaší identifikační Poznámky v předmětu zprávy a textem původní zprávy od nás.


S pozdravem,

Jana Hájková

Oddělení pohledávek spolecnosti

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2019 17:52, před 8 měsíci

Obecně považujeme způsob, jakým je spotřebitel informován o automatickém prodloužení, za nedostatečný, takže dle našeho názoru nedochází k platnému sjednání automatického prodloužení. Přesto doporučujeme členství jednoznačně ukončit a pak se případně obrátit na banku s požadavkem na reklamaci karetní transakce (tzv. chargeback).

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2020 07:50, před 6 měsíci

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.2.2020 20:09, před 5 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.