Společnost


INTERNET PORTAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#36624Zrušenie členstiev

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.11.2019, před 3 lety

Adam Chamuty

Znění stížnosti

Dobrý deň, žiadam Vás o zrušenie účtov a všetkého s nimi spojeného na stránke www.flirtkontakt.sk


Ďakujem za rýchle vybavenie.


Požadované řešení

Vymazanie účtov a zrušenie posielania noviniek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2019 07:45, před 3 lety

V obchodních podmínkách společnosti Internet portal s.r.o. je stanoveno v bodě 14. ohledně ukončení smluvního vztahu, že uživatel, který využívá předplatného služeb portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem, a to písemnou výpovědí adresovanou na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Před odesláním je třeba oznámit ukončení na podpoře portálu. V takovém případě provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude shora uvedené ukončení účtu nebo předplatného doručeno, ukončí předplatné nebo smaže účet uživatele a ukončí také jeho předplatné.

Pokud byla uživatelem služeb vypovězena smlouva výše uvedeným způsobem prokazatelně na adresu sídla podnikatele, není oprávněn poskytovatel služby účtovat nadále platby za služby.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.11.2019 15:12, před 3 lety

Dobrý deň.

Obidva profily mal u nás užívateľ bez zakúpeného členstva. Jeden z profilov sme užívateľovi už vymazali na základe jeho požiadavky na našej podpore. Stačilo odoslať požiadavok o vymazanie profilu aj ohľadne druhého profilu na našu podporu.

Obidva profily bez zakúpeného plného členstva, vrátane všetkých údajov má užívateľ na našej stránke vymazané. Túto sťažnosť považujeme za neoprávnenú.

Flirtkontakt.sk

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2019 13:52, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.12.2019 13:58, před 3 lety


Adam Chamuty

Hodnocení: