Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#36639Zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 7 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.11.2019, před 5 měsíci

Miroslav Lengyel

Znění stížnosti

Takto zněla moje stížnost poté,co mi byla zamítnuta reklamace na prodejně v Děčíně.
Dobrý den, dne 9.9.2018 jsem ve vaší prodejně v Děčíně,zakoupil štěpkovač PS 2800.Záměrně jsem koupil nejsilnější verzi,protože měsíc před tím jsme si koupili chatu se zanedbaným pozemkem,který potřeboval zgruntu vyčistit.Spolu s tím jsem vykoupil kompletně akumulátorový program,pilou počínaje a plotořezem konče,včetně různých příslušenství.:-)Jsou to vše jen stroje,takže když přestal fungovat po 3 řezech odvětvovač,byl mi vyměněn,stejně jako plotořez,který se zničeho nic zastavil.Od té doby nadělaly oba výrobky spoustu práce a fungují bezchybně.Před týdnem jsem pracoval se štěpkovačem,který bez jakéhokoliv varování přestal drtit slabé větve.Při prohlídce jsem zjistil,že přestal fungovat přítlak,kterým se vymezuje mezera podle síly větví.Při bližším ohledání jsem zjistil,že se přítlačná deska rozlomila,v podstatě se celá rozpadla na více částí.Naložil jsem tedy štěpkovač a vyrazil do vašeho servisu v Děčíně.Jaké však bylo mé překvapení,že se v tomto případě nejedná o závadu,nýbrž o běžné opotřebení.Přiložený dílenský list dokonce hovoří o opotřebované přítlačné desce štěpkovače!
S tím si tedy dovolím nesouhlasit.Pracuji jako technik v jiném oboru a pod pojmem běžné opotřebení si tedy představuji opravdu něco jiného.Rozuměl bych tomu,kdyby byla deska obroušená po stovkách hodin práce,ale aby se rozpadla po 36 hodinách štěpkováními přijde poněkud zvláštní.Zde se evidentně jedná o špatnou kvalitu materiálu nebo poddimenzování tloušťky přítlačné desky,případně kombinace obého.Ovšem za cenu 790,-Kč,což je cena desky uvedená v zakázce bych tedy očekával větší výdrž.
Ještě více mě však zaráží přístup pana S.,který mě 23.10.2019 e-mailem informoval o zamítnutí reklamace a na můj nesouhlas z téhož dne se již nenamáhal ani odpovědět,viz.níže uvedený text.
Dobrý den,
rád bych věděl na co se tedy ta 3 letá záruka v tomto případě vztahuje,snad na lak?V žádném případě nesouhlasím s tím,že ke zlomení přítlačné desky došlo běžným opotřebením.Jsou 2 možnosti,buď je deska z nekvalitního materiálu nebo je příliš slabá,aby vydržela takové namáhání.Kde je pravda by asi mohl posoudit znalec v oboru mechaniky.Mě jako zákazníka zajímá pouze to,že u tohoto výrobku je vámi deklarovaná záruka 36 měsíců a po zhruba 36 hodinách práce destička praskla a vy po mně chcete peníze za opravu!Pak tedy jasně u svých výrobků uvádějte,že se záruka vztahuje pouze na motor(asi) a ne na celý výrobek.Nic jiného tam totiž k rozbití není,až tedy na ten lak,uvedený výše.
Můžete mi prosím poslat kontakt na vaši centrálu,rád bych si z někým odpovědným p tomto promluvil.
Předem díky, Lengyel
Proto se po včerejším telefonickém rozhovoru s vaší zákaznickou linkou obracím na vás,abyste celou záležitost znovu posoudili,protože pak tedy opravdu nerozumím vámi deklarované záruce 36 měsíců,když po 36 hodinách provozu výrobek ztratí funkcionalitu a vy to nazvete běžným opotřebením.
Přikládám v příloze záruční list a samozřejmě dílenský list a rozhodnutí o reklamaci.
Doufám,že se vše vyřeší,protože až do dnešní doby jsem byl vaším spokojeným zákazníkem,který u vás nějakou tu zlatku utratil a ještě se utratit coby novopečený chatař chystá.:-)
S pozdravem Miroslav Lengyel


Produkt

Štěpkovač Patriot PS 2800


Požadované řešení

Očekával jsem výměnu poškozeného dílu za nový,nic více,nic méně.Chtěl jsem pouze,abych mohl výrobek nadále bez omezení používat,což však bez dalších nákladů není možné.Ovšem odpověď mě tedy vážně překvapila.Opravdu jsem netušil,že životnost výrobku se zárukou 36 měsíců se u firmy Mountfield počítá doslova na hodiny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2019 15:54, před 5 měsíci

Ustanovení § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, stanovuje případy, kdy je věc vadná. Za vadu věci se bude považovat, pokud věc nebude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Věc bude také vadná, pokud se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Věc také musí odpovídat jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze.

Má-li věc vady, může spotřebitel žádat opravu věci nebo dodání nové věci. Žádat dodání nové věci je však možné pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Nelze-li vadu odstranit opravou věci nebo dodáním nové věci (např. proto, že vadou trpí celá série), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel taktéž žádat přiměřenou slevu.

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace (poškození pily nebylo způsobeno nesprávnou údržbou/prodávajícím doporučená údržba pily je nesprávná), má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
11.12.2019 09:36, před 4 měsíci

K celé záležitosti naše společnost uvádí následující.
Délku poskytované záruky nelze v žádném případě mylně zaměňovat s životností výrobku nebo některých jeho nejvíce namáhaných součástí. Každý výrobek je provozován za individuálních podmínek a nelze ji tudíž přesně stanovit. Záruka je poskytována na výrobní nebo materiálové vady, které se v rámci ní na výrobku vyskytnou.
V rámci předmětné reklamace bylo zjištěno, že přítlačná deska nevykazuje vadu, ale došlo k jejímu předčasnému opotřebení v důsledku jejího přílišného přetahování. Návod k obsluze názorně vysvětluje, jakým způsobem je zapotřebí distanci frézky a protilehlé přítlačné desky upravit. Je-li přítlak upraven obsluhující osobou na maximum (tzn. lidově "na krev"), je logické, že podstatně rychleji dojde k jejímu probroušení. Při seřízení stroje je tedy zapotřebí postupovat opravdu s odpovídajícím technickým citem.
Pro rozladění zákazníka, který svým nevhodným přístupem výrobek poškodil, neshledáváme objektivní důvod. Společnost Mountfield jeho záležitosti věnovala odpovídající individuální pozornost a navíc mu v rámci snahy o smírné řešení poskytla individuální slevu z opravy, které nevyužil. Pro změnu vydaného zamítavého stanoviska k reklamaci nevznikl zákonný ani jiný důvod a z naší strany tak učiněno nebude. Celou záležitost tedy tímto považujeme za uzavřenou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2019 12:11, před 4 měsíci

Vzhledem k tomu, že společnost považuje záležitost za uzavřenou a služba VašeStížnosti.cz je založena na principu dobrovolnosti, přeřazujeme stížnost na spotřebitele a žádáme ho o uzavření stížnosti.


Miroslav Lengyel

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.12.2019 15:30, před 4 měsíci

No ale to jsou mi novinky! Že se pánové o tom,že je to vlastně má chyba zmiňují až teď? Do této chvíle tvrdili,že se jedná o běžné opotřebení a o mém zavinění nepadlo ani slovo a najednou je to předčasné opotřebení. Takže,když už nevědí kudy kam,tak se to svede na zákazníka? A ty stržené závity na krycí desce se styly také díky nesprávné obsluze? Ne,ty jste sprasili vy při demontáži,montáži nové desky a opětovné demontáži nové desky a vrácení té probroušené! Já jsem si přítlačnou desku koupil jinde za 215,-Kč,ne za předražených 790 Kč,na kterou jste mi jako váženému zákazníkovi(vaše slova) nabídli trapnou slevu 10%! Nu a protože jsem vybaven a na rozdíl od vašich pracovníků v servisu také zručný,tak jsem si prořízl závity nové,koupil větší šrouby a štěpkovač opět pracuje. Takže jak se říká,kecy jsou na nic a dále se s vámi nemíním vybavovat.Nicméně jste právě vážení právě přišli o zákazníka.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.3.2020 14:04, před 29 dny

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.