Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:431
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36656Přišel mi e-mail

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.11.2019, před rokem

Petr Valenra

Znění stížnosti

Vážený/á pane Valenta,

dovolte nám Vás informovat, že jsme převzali právní zastoupení společnosti dateyard AG, Rothusstrasse 23, CH-6331 Hünenberg.
Na upomínky naší klientky jste rovněž nereagoval/a, stejně jako na výzvy k platbě inkasní společnosti, která byla do věci zapojena.

Zaregistroval/a jste se k placenému členství v internetové komunitě zhava-zalezitost. Vaše zvolené uživatelské jméno, stejně jako
Vaši e-mailovou adresu footbal74@seznam.cz naše klientka při rezervaci nabídky rovněž zaevidovala, stejně jako IP adresu Vašeho
počítače použitého při rezervaci.

Jelikož jste na upomínky inkasní kanceláře pověřené naší klientkou nereagoval/a a platbu neprovedl/a, jsme nyní
zmocněni k vymáhání splatné pohledávky, a to v případě potřeby i soudní cestou. Tím Vám vzniknou nikoliv nepodstatné
další náklady a poplatky.

Příležitost, která představuje snadnou a z hlediska nákladů výhodnou cestu, jak tuto pohledávku sprovodit ze světa, jste
dosud nevyužil/a. Protože naše klientka se svého nároku nevzdá, strkání hlavy do písku a odkládání řešení
záležitosti Vám nikterak nepomůže.

Můžeme Vám proto jen naléhavě radit, abyste splatnou pohledávku včas uhradil/a.

Tato pohledávka nyní sestává z následujících částek:

Hlavní pohledávka EUR 38,47
Bankovní poplatky a náklady na upomínky EUR 33,95
Náklady právního zastoupení EUR 40,50
------------------------------------------------------------------------------------------
Celková částka EUR 112,92

Vyzýváme Vás, abyste uvedenou celkovou částku ve výši 112,92 EUR zaplatil/a obratem, nejpozději do 20.11.2019.

Pro úhradu pohledávky použijte, prosím, níže uvedené bankovní spojení. U každé platby uveďte, prosím, spisovou
značku 31119440628.

Pokud požadovanou částku můžete zaplatit jen v přiměřených splátkách, očekáváme přiměřený
a konkrétní návrh platebního kalendáře ve výše uvedené lhůtě.

Mějte, prosím, také na paměti, že naše kancelář je smluvním partnerem informační úvěrové kanceláře SCHUFA.

Níže ještě jednou shrnutí všech relevantních platebních údajů:
Vlastník účtu: Auer Witte Thiel
Bankovní ústav: Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07
BIC: PBNKDEFFXXX
Částka: 112,92 EUR
Předmět: 31119440628
Dluznou cástku muzete jednoduse uhradit také online platební kartou.

Kliknete pritom na
Kreditkartenzahlung

Paymentlink Auer-Witte-Thiel

Pokud tento odkaz kvuli nastavení Vaseho pocítace nefunguje, otevrete prílohu Part_2.html."

S přátelským pozdravem


S pozdravem


Auer Witte Thiel
Advokáti
Bayerstraße 27
D-80335 Mnichov
E-mail: kolekce@auerwittethiel.com
Fax: +49 (0)89/ 59 06 83 145

Bankovní spojení:

Německo: Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07; BIC: PBNKDEFFXXX______________________________________________________________________________
Poplatky jsou následující:
0,75 Obchodní poplatek dle pol. c. 2300 seznamu odmen k zákonu o odmenách advokátu ("VV RVG") : 33,75 EUR
Výlohy dle pol. c. 7002 VV RVG : 6,75 EUR
0 % DPH dle pol. c. 7008 VV RVG : 0,00 EUR
Poplatek celkem : 40,50 EUR
______________________________________________________________________________
Informace k pohledávce spolecnosti dateyard AG

Vase smlouva
U spolecnosti dateyard AG jste dne 12.03.18 uzavrel/a smlouvu o poskytování sluzeb na zhava-zalezitost.
Smlouvy pres internet jsou uzavírány stejne jako v jiném obchodním styku, a sice dvema souhlasnými projevy vule (návrh
a prijetí). Spolkový soudní dvur (rozsudek ze dne 7. listopadu 2001, sp. zn.: VIII ZR 13/01) potvrdil, ze projevy vule lze cinit
i kliknutím mysi, a smlouvy tak lze uzavírat i pres internet. Zadáním svých údaju a kliknutím na tlacítko
"Prihlásení/Rezervace/Potvrzení" jste potvrdil/a svou objednávku, a tím výslovne i svuj souhlas s VOP klientky.

Faktura není nutná.
Uzavrel/a jste elektronicky smlouvu a mel/a jste obdrzet i potvrzení e-mailem. Pri uzavrení smlouvy jste zmocnil/a
spolecnost dateyard AG, aby sjednanou odmenu inkasovala z Vaseho úctu, resp. Vasí kreditní karty. Provedení inkasa, resp.
zápisu na vrub nebylo z duvodu spocívajících výlucne na Vasí strane mozné. Zaslání zvlástní faktury není nutné.

Doklady o vyuzití elektronické nabídky.
Zaslete nám, prosím, e-mail na kolekce@auerwittethiel.com a uvedte v nem své osobní údaje a spisovou znacku. My Vám
obratem postou zasleme podrobný rozpis úctu se vsemi údaji zadanými pri rezervaci vcetne IP adresy pocítace pouzitého
pri rezervaci.

Zneuzití údaju
Ojedinele jsou pri rezervaci elektronické nabídky zneuzity a zadávány údaje tretích osob. V takovém prípade se jedná o
trestný cin, který bude nasí klientkou dusledne stíhán. Nez budete namítat zneuzití údaju, musíte si být jisti, ze z Vaseho
pocítace rezervaci prece jen neprovedli rodinní príslusníci nebo známí, protoze spolecnost dateyard AG kazdé potvrzené zneuzití
údaju oznámí, aby pak mohl být príslusný podvod dusledne trestne právne potrestán. Státní zastupitelství pak muze na
základe údaju zadaných pri rezervaci pres IP adresu pouzitého pocítace a také pres pouzitou e-mailovou adresu zjistit
osoby, které jsou za tuto rezervaci odpovedné.

Platba pohledávky ve splátkách.
V zásade musí být pohledávka zaplacena v jedné cástce a ve stanovené lhute, aby nevznikly dalsí náklady.
V oduvodnených jednotlivých prípadech lze poskytnout primerenou platbu ve splátkách. Zaslete akceptovatelný návrh
platebního kalendá?e na adresu kolekce@auerwittethiel.com.

Dalsí informace obdrzíte na www.auerwittethiel.comVázení páni advokáti,

v návaznosti na Vás dopis ze dne 05.11.2019 Vám sdeluji, ze celou pohledávku ve výsi
112,92 EUR nemohu v soucasné dobe splatit.

Vyuziji proto následující moznosti (prosím, zaskrtnete):


|___| POSECKÁNÍ

Splatnou cástku prevedu v plné výsi nejpozdeji do ...............................
(Upozornujeme, ze poseckání je v zásade mozné jen max. jeden mesíc.)


|___| PLATBA VE SPLÁTKÁCH

Splatnou cástku prevedu v plné výsi v mesí?ních splátkách po ................. EUR, pocínaje dnem ..............................


Dekuji Vám za pochopení.

S prátelským pozdravem


............................. ...........................................................
(podpis)


Information in accordance with article 14 of the General Data Protection Regulation (GDPR)

Identity of the responsible company:
Auer Witte Thiel, Bayerstraße 27, 80335 München

How to contact the data protection officer:
Auer Witte Thiel, data protection officer, Bayerstraße 27, 80335 München, datenschutzbeauftragter@auerwittethiel.de

Purpose of processing and legal basis:
The data are processed in order to fulfil the contract and in order to prosecute legal actions. An additional purpose that we pursue in processing data is
claims management. In accordance with article 6 para. 1 b GDPR, the data is also processed in order to fulfil a contract with your creditor referred to in
our letter stating our claims since this also includes the payment obligation. Moreover, in accordance with article 6 para. 1.f GDPR, the data must also
be processed to safeguard our legitimate interests or those of a third party. Our legitimate interests relate to the claim against you. Once the outstanding
payment has been made or the collection procedure has been concluded, the data will be processed in fulfilment of records retention obligations stipulated
in law (article 6 para. 1.c GDPR)

Data categories and the origin of the data:
We process the following categories of data: master data, communications data, contractual data, data on claims, where applicable, payment information.
The data in the categories referred to have been provided to us by the creditors referred to in our statement of claims.

Recipients:
As part of collection proceedings, we will forward your data to our client, the creditor referred to in our statement of claims, and possibly to the following
categories of recipients should this be necessary in order to collect the claim: credit agencies, service providers, third party debtors, local residents'
registration offices, the courts, bailiffs, lawyers.

Period of time during which data stored:
After the outstanding claim has been paid or the collection proceedings have ended and after a period of three years has elapsed, we verify whether we
still require your data and whether legal data retention requirements forbid deletion. In this case, your data will be deleted after the legal retention period
has ended. The law normally requires that the data be stored for up to ten years.

Rights of affected persons:
Provided that the conditions stipulated in law apply, you are entitled to the following rights in accordance with articles 15 to 22 GDPR: the right to information,
to correct and delete data, to restrict its processing and the right to transfer data. Article 14 para. 2 c in conjunction with article 21 GDPR also entitles you to
object to processing based on article 6 para. 1f GDPR.

Right to complain to the regulatory authority
In accordance with article 77 GDPR, you are entitled to complain to the regulatory authority if you are of the opinion that your personal data has not been
processed in accordance with the law. The address of the regulatory authority responsible for our company is:
State Office for Data Protection Regulation, Promenade 27, 91522 Ansbach


Požadované řešení

Co stim?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2019 09:49, před rokem

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Smlouvu je nutné řádně ukončit, a to výpovědí. Tím se zabrání dalšímu automatickému prodloužení smlouvy. Obchodní podmínky společnosti totiž umožňují automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, a to pokud nebyla výpověď podána ve lhůtě nejméně 14 dnů před uplynutím doby členství.

Pokud by se společnost odvolávala na to, že nebyla výpověď podána faxem (jak předpokládají jejich obchodní podmínky), může spotřebitel argumentovat tím, že se jedná o nepřiměřené ujednání dle § 1815 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a proto se k němu nepřihlíží. Výpověď doporučujeme zaslat na e-mail adresu poskytovatele: support@datehelpdesk.com

Společnost sídlí ve Švýcarsku a z toho důvodu není možné se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Pokud by chtěl spotřebitel podat na společnost stížnost, musel by tak učinit u dozorového orgánu ve Švýcarsku.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2019 23:31, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.