Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:503
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#36785Pokuta 1000 korun

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

14 minut 44 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2019, před 8 měsíci

Martin Janecek

Znění stížnosti

Dobry den, T-mobile mne uctuje pokutu 1000 korun, kdyz mam fakturu 35 dni po splatnosti co je vice nez 100% prirazka k mesicnimu vyuctovani.


Produkt

Pevny internet M a TV standart


Požadované řešení

Pozaduji pokutu snizit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 10:31, před 8 měsíci

Pokud je mezi stranami ujednáno poskytování určité služby, která je poskytována úplatně, subjekt poskytující službu je povinen poskytnutou službu řádně vyúčtovat způsobem a ve lhůtách uvedených ve smlouvě a uživatel služby je povinen za službu zaplatit.

Co se týče smluvní pokuty za prodlení s úhradou, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Ukládání smluvních pokut za porušení smlouvy je tedy možné, ale pouze pokud to bylo dohodnuto ve smlouvě.

Pokud spotřebitel s poplatkem nesouhlasí, měl by jej reklamovat. Učiní-li tak, ale reklamace bude společností zamítnuta, má možnost obrátit se námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním reklamace ani námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve správním řízení u Českého telekomunikačního úřadu, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.