Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:378
Z toho za letošní rok:48
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

51%
49%
Toto skore je založeno na 101 stížnostech.

#36786Jednostranné zrušení objednávky ze strany Mall.cz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2019, před rokem

Jakub Machač

Znění stížnosti

Dne 8.11. jsem na serveru Mall.cz objednal zboží inzerované v rámci časově omezené slevové akce 'Black Friday' se slevou 95%.

Sleva odpovídala původní ceně, a protože akce byla skutečně výhodná, rozhodnul jsem se, v dobré víře, že jde o skutečnou nabídku, zboží objednat.

Během dopoledne mi přišlo emailové potvrzení o přijetí objednávky, včetně předpokládaného dne doručení a obchodních podmínek.

Ještě před polednem však byla moje objednávka ze strany Mall.cz jednostranně zrušena, aniž bych o tomto zrušení byl jakkoliv informován, nebo byl proveden byť jen pokus se se mnou spojit ohledně vysvětlení, zdůvodnění a podobně. Tento postup, je v rozporu s Obchodními podmínkami obchodní společnosti Internet Mall a.s., viz. kapitola II 'Kupní smlouva', odstavec 1.

Toto jsem reklamoval telefonicky prostřednictvím infolinky Mall.cz, kde mi bylo sděleno, že jde patrně o technický problém. Následně mi byl doručen mail, ve kterém je jako důvod uveden chybné nacenění zboží.

Rozumím důvodu, avšak jednání Mall.cz (zrušení objednávky) je v přímém rozporu s Obchodními podmínkami obchodní společnosti Internet Mall a.s., neboť zrušení smlouvy neproběhlo ani dohodou, a zjevně ani ze zákonných důvodů. V tomto smyslu jsem se proti jednání Internet Mall a.s. ohradil prostřednictvím mailu, který však zůstal bez odpovědi, či vyjádření.


Produkt

Infrasauna Belatrix Vista 2


Požadované řešení

Nabídka Mall.cz je dle mého názoru a v souladu s Obchodními podmínkami obchodní společnosti Internet Mall a.s. platná a já tak trvám na dodání zboží za původní cenu. V opačném případě chápu nabídku jako porušení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, pojednávajícím o klamavé reklamě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 11:30, před rokem

Mezi subjekty byla uzavřena kupní smlouva, ze které stranám vznikají práva a povinnosti. Povinností prodávající je zboží dodat. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Jako zákonný důvod připadá pouze následná nemožnost plnění, kdy se dluh stane nesplnitelným až po vzniku závazku (např. zboží se přestalo vyrábět). Ovšem musí se jednat o objektivní stav. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

V případě, že je uveřejněna nabídka na internetových stránkách, je jejím přijetím (doručením objednávky prodejci) smlouva uzavřena. V případě, že se prodejci zvýší náklady na obstarání zboží, nemůže to jít k tíži spotřebitele, který smlouvu uzavřel v dobré víře, nemohl tedy chybu prodejce předpokládat. Jakmile je smlouva jednou uzavřena jsou strany povinny plnit podle smlouvy řádně a včas.

Pouze v případech, kdy by došlo ke zjevné administrativní chybě, že spotřebitel nemohl v dobré víře předpokládat, že by byl výrobek za uvedenou cenu skutečně prodán, může prodejce odůvodněně spotřebitele informovat o správné výši kupní ceny. V daném případě bude pro posouzení případu podstatné, že zboží bylo označeno v době nabídky jako akční zboží s určitou např. procentuální slevou.

V případě, že prodejce mění po přijetí objednávky cenu, mohlo by být takové jednání vyhodnoceno jako tzv. vábivá reklama dle přílohy 1 písm. d) k zákonu o ochraně spotřebitele, která je klamavou obchodní praktikou. V takovém případě by bylo třeba jednání obchodníka nechat posoudit krajským živnostenským úřadem, který je v tomto případě kompetentní vyhodnotit, zda se společnost dopustila klamavé obchodní praktiky dle přílohy 1 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele a případně uložit ve správním řízení pokutu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.12.2019 22:22, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.