Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36788Poplatek za registraci na S-dražby

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

14 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2019, před 14 dny

Lenka Císařová

Znění stížnosti

Stalo se mi úplně to samé co všem ostatním, co zde uvádí své stížnosti. V září jsem našla hezký inzerát na Srealitach a zazadala si na S-drazbach o dražební vyhlášku k nabízené nemovitosti. Dražební vyhlášku mi zaslali pouze po registraci na jejich portálu. O tom že by byla služba zpoplatněna nebylo nikde ani zmínky, jinak bych to samozřejmě nechtěla. Nyní mi přišla výzva k uhrazení poplatku 5000,- Obratem jsem odstoupila od smlouvy ale nejsem si jistá zda jsem to stihla ve dvouměsíční možné lhůtě. Žádné vyjádření mi od nich zpět přišlo. Ráda bych věděla zda si můžu někde ověřit, zda jsem se nedostala do nějakého registru dlužníků.


Požadované řešení

Ráda bych měla nějaké potvrzení od společnosti S-dražby, že mezi námi nevznikl žádný dluh vůči mé osobě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 11:34, před 14 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně. Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Co se týče poplatku spojeného s registrací účtu, není na něj upozorňováno v registračním formuláři ani jinak. Informace o ceně je podstatnou náležitostí o které musí být spotřebitel jasně informován v průběhu všech fází registračního procesu, resp. sdělování údajů společnosti, aby po něm mohla následně společnost tuto částku žádat. Sdělení o ceně skryté v ceníku či podmínkách se tak nejeví jako dostatečné informování spotřebitele.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.11.2019 10:23, před 11 dny

Dobrý den paní Císařová, registraci jste provedla dobrovolně. Poplatek je zmíněn opakovaně, nad rámec zákonem stanovených povinností. Ve sdělení před uzavřením smlouvy je poplatek zvýrazněn tučně dokonce 2x, stačil by pouze 1x, ve Smlouvě je také logicky uveden. Na samotné webové stránce je na prvním místě uveřejněn celkový ceník našich služeb, na který musí narazit každý náš klient, pokud se chce opravdu seznámit s našimi Aukčními podmínkami, což mimo jiné tvrdí při samotné registraci. Pokud to klient učiní, či ne, toto opravdu již nejsme schopni ovlivnit, ale každý spotřebitel by měl postupovat dle „rozumné míry pozornosti a opatrnosti“, tak jak je tato jejich povinnost definována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Ohledně § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů se přímo uvádí:" Prodávající je povinen informovat spotřebitele o ceně poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informací o ceně výrobku či služeb jinak vhodně zpřístupnit". Máme za to, že jsme tuto informační povinnost vůči spotřebiteli splnili tím, že jsme tuto informaci o ceně služby vhodně zpřístupnili. Pokud jste opravdu nečetla naše Aukční podmínky, (tvořenou Sdělením před uzavřením smlouvy a Smlouvou), byť při registraci tvrdíte opak, problém není na naší straně a nepoctivé tvrzení je na Vaši straně. Nechme rozhodnout ADR nebo příslušný soud, zda nárok na poplatek máme či ne. K dalším Vašim námitkám: Odstoupení od smlouvy nemá vliv na poskytnutí služeb a tedy na nárok na poplatek, jelikož klient v rámci smlouvy souhlasí se započetím činnosti před uplynutím ochranné 14 denní lhůty, tak aby nedošlo k prodlení v rámci dražby. V případě potřeby dalších dotazů můžete psát též na náš email.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.