Společnost


ONLINE STORE SP. Z o.o.

Počet nahlášených stížností:121
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36790EcoQuantum SAVER falešné plastové karty na elektřinu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2019, před 3 měsíci

Jana Bronauerová

Znění stížnosti

Objednala jsem si z reklamy EcoQuantum SAVER na ušetření elektřiny.
Pán který volal říkal že to je malá věc, která se dává na každý jistič a přitom mi přišli plastové karty které vůbec nefungují.
V balíku byly karty v angličtině, bez českého návodu, který prý tam bude a bez faktury.


Požadované řešení

Proto žádám o vrácení peněz 2980,- Kč, Číslo zásilky: 40794564953.
číslo objednávky nevím, protože když jsem říkala pánovi že jste mi žádnou objednávku neposlali, řekl že to potvrzují jenom telefonicky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 15:09, před 3 měsíci

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitelka požadovat opravu věci nebo dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitelka právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitelka žádat přiměřenou slevu.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitelka taktéž využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitelka prokáže, že mu zboží odeslala. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Jelikož je prodávající zahraniční subjekt sídlící v Polsku, má spotřebitelka možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Více informací o Evropském spotřebitelském centru je možné vyhledat na webových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2019 23:36, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.