Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2217
Z toho za letošní rok:736
Stále v řešení:188
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 474 stížnostech.

#36793VIP členství

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

13 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2019, před 14 dny

Filip Dvořák

Znění stížnosti

Dobrý den,
Před rokem jsem se z blbosti zaregistroval na jejich stránky zaplatil jsem jim asi 10€ za VIP účet téměř okamžitě jsem přestal jejich stránky používat po nějaké době jsem si všiml že mi 3X ztrhnuli peníze z účtu celkem 6741Kč zkoušel jsem účet zrušit na jejich stránkách což se mi nepodařilo tak jsem si zrušil platební kartu nyní mi přišel dopis ze jim dlužím peníze a že jim mám přeposlat 170€ mohl bych poprosit o nějakou radu??


Požadované řešení

Zrušení pohledávky na 170€
Podání nějaké stížnosti na klamaní zákazníka (nemožnost zrušení účtu) vrácení strhnutých peněz??


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 16:49, před 14 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat.

Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Reakce společnosti

Publikováno
11.11.2019 19:00, před 11 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Filip Dvořák

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.11.2019 09:50, před 6 hodinami

Dobrý den,
Napsal jsem společnosti Be2 že požaduji zrušení pohledávky vůči mě osobě:

jelikož jsem byl společností BE2 S.a.r.l. uveden v omyl a to tím že mě nikdo neinformoval o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, o době trvání závazku ani o podmínkách ukončení závazku, nepovažuji smlouvu za platnou.


Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12 . 2013 s e sp. zn. Cpjn 200/2013.


Načeš mi bylo odpovězeno:

S ohledem na skutečnost, že z Vaší strany nebyl dodržen termín splatnosti dlužného poplatku, byl Váš případ předán k řešení externí společnosti pro vymáhání dluhů.

Pokud jste doposud nebyl/a z jejich strany kontaktován/a, stane se tak v průběhu nadcházejících dní. Veškerou budoucí korespondenci adresujte prosím přímo Vymáhací společnosti,

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2019 09:54, před 6 hodinami

Obecně považujeme způsob, jakým je spotřebitel informován o automatickém prodloužení, za nedostatečný, takže dle našeho názoru nedochází k platnému sjednání automatického prodloužení. Přesto doporučujeme členství jednoznačně ukončit a pak se případně obrátit na banku s požadavkem na reklamaci karetní transakce (tzv. chargeback).

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.