Společnost


ONLINE STORE SP. Z o.o.

Počet nahlášených stížností:124
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36887Č. BALÍKU 40794550848 Na jmeno Ivanka Mouchová

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.11.2019, před 11 měsíci

ivanka mouchová

Znění stížnosti

dnes jsem převzala od PPL výšše uvedený balík s nějakými vložkami za cenu 1980,00!!!!!!!!

N I K D Y JSEM SI NIC TAKOVÉHO NEOBJEDNALA, OČEKÁVÁM OBRATEM ODPOVĚD A KAM MÁM VRÁTIT, POTŘEBUJI O K A M Ž I T Ě P E N Í Z E VYTÁHLI JSTE MĚ PENÍZE Z KAPSY P O D V O D E M !!!!!!!


KDO JSTE, CO JSTE ZA PODVODNÍCI??????? NENÍ NA VÁS NIKDY TELEFONICKÝ KONTAKT, OKAMŽITĚ SE OZVĚTE EMAILEM, NEBO LÉPE VOLEJTE NA

(viz referenční údaje)


IVANKA MOUCHOVÁ


Produkt

NĚJAKÉ PODIVNÉ VLOŽKY


Požadované řešení

OKAMŽITĚ MUSÍM VRÁTTIT, ALE NEBUDU P L A T I T POŠTOVNÉ, A CHCI O B R A T E M PENÍZE, JINAK PODÁM S T Í Ž N O S T NA ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD DO ČESKÉHO TĚŠINA.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2019 13:52, před 11 měsíci

Z podané stížnosti není zcela patrné, zda spotřebitelce přišlo tzv. neobjednané plnění, nebo spotřebitelka sjednala kupní smlouvu a následně jí přišlo jiné zboží.

V případě první varianty by se jednalo o bezdůvodné obohacení na straně společnosti dle ustanovení § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V takovém případě je vhodné společnost vyzvat, aby navrátila to, oč se obohatila.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, že spotřebitelka uzavřela kupní smlouvu, ale došlo jí jiné zboží, má dvě možnosti:

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitelka požadovat opravu věci nebo dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitelka právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitelka žádat přiměřenou slevu.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitelka taktéž využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitelka prokáže, že mu zboží odeslala. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Jelikož je prodávající zahraniční subjekt sídlící v Polsku, má spotřebitelka možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Více informací o Evropském spotřebitelském centru je možné vyhledat na webových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2019 23:35, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.