Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:70
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#36947Storno rezervace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

27 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
14.11.2019, před 3 lety

Marcela Flemrová

Znění stížnosti

Dne 5.11.2019 jsem rezervovala jízdenku z Prahy do Vídně, následně dne 14.11.2019 jsem provedla storno rezervace. Po tel.hovoru jsem žádala o vrácení peněz za jízdenku, ale bylo mi řečeno, že mi byl vygenerován poukaz v hodnotě jízdenky na další jízdy. A vrácení peněz mě bylo zamítnuto. Paní na lince byla arogantní, pořádně nemluvila česky a neuměla mi nic vysvětlit, jenom mě obviňovala, že jsem si nic nepřečetla před stornem rezervace. I když jsem se jí snažila vše vysvětlit, že nemají možnost výběru při stornu a že nevím zda příští rok někam pojedu. Skákala mi do hovoru a poté zavěsila. Nevím jak dále postupovat a myslím si, že dnes již není možné zadržovat peníze, když v řádném termínu zruším objednávku.


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2019 14:49, před 3 lety

Nenastoupí-li cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu cestu z důvodů na své straně, má dle § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen jako "vyhláška"), právo na vrácení zaplaceného jízdného, jestliže nepoužitou jízdenku dopravci vrátí před odjezdem spoje, na který byla jízdenka vydána, ve lhůtě stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách. Podle § 41 odst. 3 vyhlášky může dopravce ve smluvních přepravních podmínkách stanovit výši nákladů, které při vrácení jízdného odečte. Dle informací uvedených na webových stránkách společnosti je aktuální výše nákladů při vrácení jízdného stanovena na 0 Kč (https://www.flixbus.cz/servis/zmena-storno-rezervace/storno-poplatek).

Spotřebitel má tedy právo žádat vrácení peněžních prostředků. K ustanovení smluvních přepravních podmínek, které by spotřebitele omezovalo na jeho právech, se nepřihlíží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
15.11.2019 13:21, před 3 lety

Vážená paní Flemrová,

přepravní podmínky společnosti FlixBus stanovují postup během pře-rezervování nebo storna jízdenky. Dle zákona je dopravce oprávněn upravit si podmínky vrácení jízdného v případě storna jízdenky ve svých smluvních přepravních podmínkách. Naše smluvní přepravní podmínky upravují způsob vrácení jízdného formou voucheru. Náš postup tak je zcela souladný s platnou a účinnou právní úpravou.Dle § 7 vyhlášky č. 175/2000 Sb. o  přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu platí, že „podrobnosti týkající se prodeje jízdenek ... podmínek jejich vrácení ... stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“

Je nám líto, ale voucher proplatit dle přepravních podmínek nelze. Můžete jej využít k nákupu další jízdenky, popřípadě jej někomu darovat, protože je přenosný.

Děkujeme za pochopení. S pozdravem, Miroslav z FlixBusu

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.11.2019 13:01, před 2 lety


Marcela Flemrová

Dobrý den

přečetla jsem si pozorně jak před zakoupením jízdenky tak i po vaší odpovědi znovu přepravní podmínky - https://www.flixbus.cz/vpp , ale nikde jsem nenašla článek, který se týká storna rezervace ze strany cestujícího. Je zde článek 13.3, který nepopisuje můj problém. Myslím si, že vaše přepravní podmínky toto neřeší a proto žádám o vrácení peněz.

Reakce společnosti

Publikováno
21.11.2019 14:37, před 2 lety

Dobrý den, paní Fremlová,

všeobecné obchodní a rezervační podmínky nalezenete na této adrese: https://www.flixbus.cz/vop popřípadě po rozkliknutí nabídky v dolní části na úvodní stránce www.flixbus.cz.

5 Storno a změna rezervace
5.1 Abyste mohli uskutečnit změny v rezervaci musíte nejprve rezervaci stornovat. Storno můžete provést buď před odjezdem podle bodu 5.2 a 5.5 nebo jízdenku nepoužijete v souladu s bodem 5.6. Řidiči nemohou změnit nebo zrušit rezervaci.

5.2 Storno rezervace lze provést pouze na webových stránkách FlixBus, u partnerských agentur nebo v prodejnách jízdenek společnosti FlixCompanies nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem. Zpáteční cesta je považována za jednu rezervaci.

5.3 V případě zrušení rezervace bude vystaven tzv. storno poukaz. Tento poukaz je platný po dobu 12 měsíců a opravňuje cestujícího k provedení nové rezervace v tomto období a v hodnotě poukazu. Pokud je cena nové rezervace vyšší než cena zrušené cesty (hodnota poukazu), je nutno doplatit rozdíl. Pokud je cena nižší, rozdíl zůstane na storno poukazu a zbylé prostředky mohou být použity pro jinou rezervaci. U časově omezených akčních nabídek může docházet k odchylkám od těchto pravidel. Podrobnější informace naleznete v samostatných podmínkách dané akce, jež naleznete na webovém portálu.

5.4 Za každé storno rezervace může být za stornovanou jízdu a cestujícího účtován stornovací poplatek. Storno poukaz bude vystaven ve výši ceny jízdenky snížené o stornovací poplatek. V případě změny jména cestujícího bude nutno zaplatit cenový rozdíl, pokud mezitím došlo ke zvýšení ceny jízdného. Změna telefonního čísla je bezplatná.

Přehled storno poplatků naleznete na této adrese: https://www.flixbus.cz/servis/zmena-storno-rezervace/storno-poplatek.

5.5 Pokud k rezervaci použijete poukaz na vrácení peněz, platí stejné stornovací podmínky i pro novou cestu.

5.6 Pokud jízdenku nepoužijete a pokud je dopravce jednou ze společností skupiny FlixCompanies, bude jízdné po předložení jízdenky vráceno, a to ve výši snížené o poplatek za zpracování za cestujícího a jízdu, kromě případů, v nichž cestující prokáže, že vznikla nižší škoda. Je na cestujícím, aby prokázal, že jízdenku nepoužil. Jízdenky se vydávají na jednoho cestujícího a jízdu. Spoje s přestupy jsou považovány za jednu jízdu. Žádost lze podat neformálně do 3 měsíců. Žádost o vrácení jízdného je nutno zaslat společnosti FlixMobility nebo společnosti FlixBus DACH poštou na adresu FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov nebo na adresu FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlín. Poplatky za zpracování budou sníženy na částku 2 € (nebo částku odpovídající příslušné měně) za cestujícího a jízdu (plus poplatky za bankovní převody), pokud je dopravcem společnost FlixMobility GmbH nebo společnost FlixBus DACH GmbH a pokud je žádost podána nejpozději do jednoho týdne po uplynutí platnosti jízdenky. Výše poplatku za zpracování proto závisí na době, která uplyne mezi odjezdem a podáním žádosti o vrácení jízdného. 5.6. Nevztahuje se na jízdenky vydané společnosti FlixTrain GmbH.

5.7 Žádný z výše uvedených poplatků za zpracování, storno poplatky nebo jakékoli poplatky za převod nebudou účtovány, pokud je požadováno vrácení peněz z důvodů, za které je odpovědná společnost FlixMobility nebo společnosti FlixCompanies. Cena jízdného s odečtem nákladů na zpracování nebo poplatků za převod bude uhrazena výhradně na bankovní účet určený zákazníkem při vytvoření objednávky nebo na účet jeho platební karty, pokud bylo jízdné touto kartou hrazeno.

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat přímo náš zákaznický servis na telefonu +420 228 880 001.

S pozdravem, Miroslav z FlixBusu

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.11.2019 11:54, před 2 lety


Marcela Flemrová

Dobrý den

je mi záhadou, že nejdříve se odvolává společnost na přepravní podmínky a až po druhé na obchodní podmínky. Nebylo by lepší , jak pro zákazníky tak i pro společnost sjednotit tyto podmínky. Zajímalo by mě, kolik nevyzvednutých (propadlých) poukazů zůstává společnosti a tím se společnost obohacuje. Myslím, že by toto měl být námět k prověření České obchodní inspekci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2019 15:05, před 2 lety

S tím, že v podmínkách společnosti je někdy složité se zorientovat a pro zákazníky by bylo žádoucí jejich zjednodušení, se ztotožňujeme. Co se týče ČOI, na tu se může spotřebitel obrátit prostřednictvím podání podnětu skrze e-podatelnu https://www.coi.cz/podatelna/.

Spotřebitelka má dále možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Z naší strany stížnost uzavíráme.